5 najważniejszych wyzwań dla Polski

0

Podczas tegorocznej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI), przedstawiciele rządu, pracodawcy i związkowcy zastanowią się nad wyzwaniami, przed którymi stoi gospodarka w Polsce i Unii Europejskiej. System emerytalny, ustawa o związkach zawodowych, ustawa o pracy tymczasowej czy mechanizmy dialogu społecznego to największe punkty sporne, których rozstrzygnięcie może mieć kluczowe znaczenie dla gospodarczej przyszłości Polski.

Okrągły Stół pracodawców, związków zawodowych i polityków podczas EFNI – jedna z najważniejszych debat Forum – dotknie spraw najwyższej wagi dla polskiej i unijnej gospodarki. Hasłem przewodnim tegorocznego EFNI jest „Przyszłość pracy. Realia, marzenia, mrzonki”. Dlatego też podczas debaty trójstronnej na wokandzie znajdzie się 5 najważniejszych tematów dotyczących rynku pracy w Polsce, budzących największe kontrowersje w dyskursie publicznym. Wezmą w niej udział przedstawiciele rządu, pracodawców oraz reprezentanci największych organizacji związkowych w Polsce i Europie, m.in.:

• Stanisław Szwed – sekretarz stanu i wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Jerzy Kwieciński – sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju,
• Agnieszka Lenartowicz-Łysik – doradca Prezydenta RP,
• Piotr Duda – przewodniczący Rady Dialogu Społecznego i NSZZ „Solidarność”,
Jerzy Bartnik – prezes Związku Rzemiosła Polskiego,
Jan Guz – przewodniczący OPZZ,
• Marek Mnich – wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych,
• Wojciech Warski – przewodniczący Konwentu Business Centre Club,
• Luca Visentini – sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych ETUC,
Henryka Bochniarzprezydent Konfederacji Lewiatan i wiceprezydent BusinessEurope,
Markus Beyrer – dyrektor generalny BusinessEurope,
• Jacek Krawczyk – przewodniczący Grupy Pracodawców EKES.

Uczestnicy będą dyskutować, jak pogodzić rozwój gospodarki ze społecznymi oczekiwaniami, zwłaszcza w kontekście systemu emerytalnego, bezpieczeństwa i elastyczności rynku pracy czy efektywnego dialogu społecznego.

Gdzie przebiegają główne osie kontrowersji?

Po pierwsze, system emerytalny. Związki zawodowe popierają prezydencki projekt obniżenia wieku emerytalnego i dodatkowo postulują umożliwienie przejścia na emeryturę bez względu na wiek osobom mającym staż ubezpieczeniowy (praca, urlopy macierzyńskie i wychowawcze) 35-40 lat. Zdaniem pracodawców wiek emerytalny powinien być uzależniony od długości trwania życia. Podwyższanie wieku emerytalnego kobiet powinno być kontynuowane w dotychczasowym tempie, a w przypadku mężczyzn, może być powstrzymane na poziomie 66 lat, do czasu zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Czytaj również:  Na GPW zadebiutowały certyfikaty strukturyzowane ING Turbo na akcje CD Projektu

Po drugie, nowe prawo pracy. We wrześniu tego roku prace rozpocznie Komisja Kodyfikacyjna ds. Prawa pracy, która ma na celu wypracowanie bardziej elastycznych regulacji dostoswanych do dynamicznych zmian na rynku. Pracodawcy i pracownicy zgadzają się, że polski Kodeks Pracy, który powstał w 1974 r. i był wielokrotnie nowelizowany, wymaga gruntownej modernizacji.