Iberdrola i Schneider Electric podpisały największą umowę w zakresie Smart Metering

Schneider Electric

Hiszpańska firma Iberdrola powierzyła firmie Schneider Electric zadanie zaprojektowania oraz wdrożenia platformy technologicznej, która umożliwi administrowanie i sterowanie danymi generowanymi każdego dnia przez ok. 11 milionów inteligentnych liczników. Zostaną one zamontowane w krajowej sieci niskiego napięcia do roku 2019.

Nowa platforma oparta na technologii Schneider Electric Titanium pozwoli gromadzić dane z inteligentnych urządzeń pomiarowych i monitoringu sieci niskiego napięcia zgodnie ze standardami PRIME. Co więcej dane te będą zbierane w ramach jednego, scentralizowanego rozwiązania. W efekcie tego, firma Iberdrola uzyska niezawodny dostęp do informacji o zużyciu energii w czasie rzeczywistym, co umożliwi wydajne i efektywne zarządzanie siecią.

Zbieranie i zarządzanie informacją

System zdalnego sterowania będzie pełnić funkcję centralnego punktu komunikacji dla wszystkich urządzeń rozsianych w terenie. Włączane są w to zaawansowane systemy monitoringu i inteligentne mierniki, gromadzące dane napływające z sieci niskiego napięcia. Platforma pozwoli również na wydajne zbieranie i administrowanie olbrzymimi ilościami informacji, w tym kodami bezpieczeństwa wykorzystywanymi podczas komunikacji w trybie chronionym. Dodatkowo zostanie ona wyposażona w funkcje niezbędne do utrzymania ciągłości i dynamicznego rozwoju procesów zdalnego zarządzania oraz operacji pomiarowych i zarządzania zasobami. System umożliwi także przeprowadzanie zdalnej konfiguracji urządzeń terenowych, wczesne wykrywanie i monitoring incydentów oraz generowanie stosownych raportów.

Spadek ceny a wzrost mocy

Dzięki inteligentnym rozwiązaniom pomiarowym Schneider Electric, Iberdrola będzie mogła korzystać z elastycznego, dynamicznego i wydajnego kosztowo systemu do zarządzania i monitoringu danych. Napływać będą one każdego dnia z milionów inteligentnych liczników i zaawansowanych urządzeń monitorujących. Z kolei klienci hiszpańskiego dostawcy odczują korzyści płynące z szybszego i bardziej elastycznego zarządzania systemem (zmiany taryf, wzrost mocy itd.) oraz możliwością odczytu w czasie rzeczywistym poboru energii.

Platforma zostanie opracowana specjalnie na potrzeby hiszpańskiego operatora, a jej wdrożenie przeprowadzą eksperci z globalnego centrum kompetencyjnego Schneider Electric z Sewilli. Zespoły z Centrum Innowacji zrealizowały już wcześniej szereg udanych projektów obejmujących między innymi wdrożenie i administrowanie rozległą infrastrukturą zaawansowanych, inteligentnych mierników dla fińskiego miasta Caruna oraz dla szwedzkiego operatora Vattenfall.