Grupa PEManagers sfinalizowała pierwszą część inwestycji w austriacki lifebrain AG

0

MCI. EuroVentures 1.0, subfundusz zarządzany przez Grupę Kapitałową Private Equity Managers S.A., zrealizował pierwszą cześć transakcji z lifebrain AG (Spółka) i obejmie za 10 mln EUR połowę przysługujących mu akcji. Spółka przeznaczy kapitał na dalszy rozwój.

Dzięki spełnieniu się warunków zawieszających, umowa inwestycyjna zawarta w kwietniu br. między MCI. EuroVentures 1.0 a Spółką może być finalizowana. 19 maja fundusz zarządzany przez Grupę PEManagers zrealizował pierwszą transzę inwestycji o wartości 10,13 mln EUR i obejmie akcje Spółki w ramach podwyższenia kapitału. W sumie fundusz przeznaczy na tę inwestycję 20 mln EUR. Warunkiem wejścia umowy w życie było m.in. podjęcie odpowiednich uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

– lifebrain jest kolejną inwestycją funduszu MCI. EuroVentures 1.0 realizowaną w obszarze tzw. digital adaptation w regionie DACH. Za jej profesjonalne przeprowadzenie odpowiadał zespół składający się międzynarodowych specjalistów. Obejmując akcje nowej emisji, zainwestowaliśmy razem z dotychczasowymi i nowymi inwestorami – powiedział Cezary Smorszczewski, Wiceprezes Zarządu Private Equity Managers S.A – Nowa inwestycja zapewni nam ekspozycję na bardzo perspektywiczny rynek cyfrowych usług medycznych– dodaje.

Środki pozyskane w drodze podwyższenia kapitału zostaną przeznaczone na realizację strategii wzrostu.

– Dzięki nowemu inwestorowi i pozyskanemu kapitałowi będziemy w stanie realizować nowe przejęcia i zwiększyć tempo rozwoju naszej platformy powiedział Prof. Dr Michael Havel, CEO lifebrain AG.

 

O Lifebrain:

Lifebrain, z siedzibą w Wiedniu, jest dynamicznie rosnącą platformą konsolidującą podmioty z rynku laboratoriów diagnostycznych. Została założona i jest kierowana przez twórców grupy laboratoryjnej FutureLAB, która stała się częścią europejskiego lidera Synlab.Według doniesień zagranicznej prasy cytującej analityków branżowych, wartość Spółki przekracza 100 mln EUR.

Czytaj również:  Raport Banku Pekao: Dlaczego wartość rynku fuzji i przejęć w Polsce będzie rosła?