InBook S.A. – podsumowanie wyników za 4 kw. 2018 r.

0
GPW (5)

InBook S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2008 r., działająca w branży e-commerce, osiągnęła ponad 90 tys. zł zysku netto w 2018 r., a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły 4.969 tys. zł. Emitent koncentruje się na rozbudowie oferty o produkty, które pozwalają generować wyższe marże.

Spółka wypracowała w 4 kw. 2018 r. zysk netto w wysokości 151 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 1.924 tys. zł. W analogicznym okresie 2017 r. InBook S.A. zanotowała 108 tys. zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 1.995 tys. zł, co świadczy o wyraźnej poprawie rentowności w ostatnim kwartale ub. roku. W całym 2018 r. Emitent osiągnął ponad 90 tys. zł zysku netto wobec 34 tys. zł rok wcześniej. Spółka bardzo dobrze wykorzystała ostatni kwartał roku, który należy do najważniejszych okresów sprzedażowych w jej branży zwiększając zapasy towarowe oraz prowadząc wzmożoną ilość akcji marketingowych. Zarząd InBook S.A. jest bardzo zadowolony z efektów prowadzonych działań rozwojowych, które przełożyły się na wyraźny wzrost wypracowanego zysku.

„Wynik wypracowany w ostatnim kwartale jest najlepszym w ciągu ostatnich lat. Jest to efekt zmiany sposobu działania firmy i położenia nacisku na wzrost rentowności. Samo zwiększenie rentowności to zasługa analizy oraz większej selektywności sprzedawanych produktów. Zarząd przedstawił bieżącą sytuację Radzie Nadzorczej i wspólnie podjęta została decyzja, że Spółka będzie ograniczać sprzedaż produktów, na których zysk jest stosunkowo niski. Ograniczy to koszty obsługi i reklamy, a środki pieniężne oraz praca pracowników zostaną przekierowane na produkty generujące większe marże. Produktami z wyższymi marżami niż te występujące przy książkach są bez wątpienia zegarki, których sprzedaż jest dla Spółki ważną gałęzią. W kolejnych miesiącach Spółka zamierza zwiększać swoją ofertę zegarkową podejmując współpracę z nowymi kontrahentami w celu sprzedaży nowych marek.”wyjaśnia Jakub Dębski, Prezes Zarządu Spółki InBook S.A.

Spółka prowadzi stały monitoring sprzedawanych produktów pod kątem osiąganych marży, aby móc cały czas zwiększać liczbę produktów z wyższymi marżami i równocześnie zmniejszać sprzedaż produktów niskomarżowych. Obecnie priorytetem Emitenta nie jest liczba zamówień i konkurowanie na rynku za wszelką cenę, ale ich finansowe przełożenie na rentowność. W ten sposób InBook S.A. zamierza efektywniej wykorzystać posiadane zasoby kapitałowe oraz ludzkie. Spółka stale rozbudowuje ofertę sprzedawanych zegarków i w 4 kw. 2018 r. trafiły do niej zegarki marki Sekonda, będące aktualnie najlepiej sprzedającą się marką w Wielkiej Brytanii. Emitent prowadzi rozmowy z kolejnym dystrybutorem zegarków i liczy, że wkrótce w jego ofercie pojawią się nowe marki.

Czytaj również:  Wyniki operacyjne EDPR po I połowie 2019 r.

„Tak jak wspomniałem wcześniej zegarki bez wątpienia wpisują się w te działania. Są to produkty sprzedawane w naszych sklepach już dość długo, jednak w ostatnich dwóch-trzech latach podjęliśmy wiele działań by zwiększyć sprzedaż w tym segmencie. Obecnie widać tego pierwsze efekty, które nas cieszą, ale wiemy że przed nami jeszcze daleka droga i można zrobić w tej dziedzinie znacznie więcej. Dlatego m.in. na tym asortymencie będziemy się mocniej skupiać, jednocześnie rozglądając się za innymi produktami, które mogłyby w przyszłości wejść do sprzedaży. Spółka prowadzi działalność w bardzo bezpiecznym modelu – nie finansuje swojej działalności długiem oprocentowanym. Z własnych środków sukcesywnie zwiększana jest oferta handlowa. Trwa też proces pozyskiwania nowych klientów w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne oraz współpracę z renomowanymi agencjami wspomagającymi działania marketingowe.” – dodaje Dębski.

W grudniu 2018 r. Zarząd InBook S.A. przyjął 3 możliwe kierunki rozwoju. Pierwszym z nich jest dokapitalizowanie Spółki w celu zwiększenia stanów magazynowych i tym samym wolumenu obrotu oraz realizacji większości dostaw w terminie 24h w dziale książkowym, przy jednoczesnym organicznym rozwoju innych grup towarowych. Drugim możliwym kierunkiem rozwoju jest konsolidacja rynku książki, polegająca na poszukiwaniu rentownych przedsiębiorstw celem przejęcia. Ostatni z kierunków rozwoju zakłada skoncentrowanie działalności na sprzedaży realizowanej w dziale zegarków przy jednoczesnym wydzieleniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci działu książkowego do spółki zależnej bądź jego sprzedaży podmiotowi zewnętrznemu.

„Nie chciałbym w tym momencie mówić o konkretnym rozwiązaniu, gdyż takiego jeszcze nie wypracowaliśmy. Trwają obecnie prace, które mam nadzieję w niedalekiej przyszłości przyniosą efekty i będziemy mogli wybrać dalszą drogę, którą pójdziemy w następnych miesiącach i latach.” – zakończył Prezes Dębski.