Indeksy PMI dla strefy euro

Bartosz Wałecki, analityk, Michael / Ström Dom Maklerski
Bartosz Wałecki, analityk, Michael / Ström Dom Maklerski

Przemysł słabnie, usługi trzymają się mocno. Maj jest kolejnym miesiącem pogłębiania się tej rozbieżności. Można to odczytać ze wstępnych wskaźników PMI za maj dla strefy euro. PMI dla przemysłu spadł do 44,6 wobec 45,8 miesiąc wcześniej. Tak niska wartość jest negatywnym zaskoczeniem i pokazuje, że spowolnienie w przemyśle się pogłębia. To sektor produkcyjny jest hamulcem dla gospodarek strefy euro i wzrostu PKB.

Wskaźnik dla usług wyniósł 55,9 wobec 56,2 w kwietniu. Wskaźnik utrzymuje się na wysokich poziomach, lecz jego wzrost zastopował. Odczyty są ważne w kontekście inflacji, która w ostatnim czasie utrzymana była w dużej mierze przez usługi. Wydaje się, że presja inflacyjna w sektorze usług nadal się utrzymuje.

Bartosz Wałecki, analityk Michael / Ström Dom Maklerski