Konsumpcja prywatna może być głównym motorem wzrostu gospodarczego w ty​m roku

Bartosz Wałecki, analityk, Michael / Ström Dom Maklerski
Bartosz Wałecki, analityk, Michael / Ström Dom Maklerski

Kwietniowy odczyt inflacji bazowej wyniósł 4,1 proc. r/r. Ceny z wyłączeniem energii i żywności w ujęciu miesięcznym zanotowały wzrost o 0,7 proc. Wskaźnik inflacji bazowej w ujęciu r/r od niemal roku dynamicznie spada, ale efekt bazy się wyczerpuje. Wydaje się, że może być to ostatni miesiąc tak mocnego spadku wskaźnika w ujęciu r/r. Co za tym idzie, inflacja bazowa nie osiągnie poziomów obserwowanych w odczytach szerokiego CPI, a w kolejnych miesiącach powinna nawet rosnąć.

Dynamiki realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych pozostają wysokie. Oczekujemy, że konsumpcja prywatna pozostanie głównym motorem wzrostu gospodarczego w tym roku, co będzie miało odzwierciedlenie w presji cenowej.

Bartosz Wałecki, Analityk Michael / Ström Dom Maklerski