Zysk netto Grupy Kino Polska w 1 kw. 2023 r. wzrósł o 6% r/r do 13,5 mln zł, przychody sięgnęły 70,7 mln zł

Bogusław Kisielewski, Grupa Kino Polska
Bogusław Kisielewski, Grupa Kino Polska
  • W 1 kw. 2023 r. Grupa Kino Polska odnotowała przychody na poziomie 70,7 mln zł (+6,5% r/r), przy wzroście wpływów zarówno z emisji, jak i z reklam.
  • Zysk netto Grupy w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniósł 13,5 mln zł (+6,0% r/r), a wynik EBITDA 31,4 mln zł (+4,3% r/r).
  • Rentowność netto Grupy wyniosła 19,0%, podobnie jak rok wcześniej.
  • Na koniec 1 kw. 2023 r. Grupa dysponowała nadwyżką finansową w wysokości 26,0 mln zł.
  • Przychody z emisji zwiększyły się o 9,3% r/r i stanowiły 54,5% całkowitej sprzedaży Grupy. Wpływy z reklam wzrosły o 1,0% r/r, a ich udział w przychodach ogółem stanowił 34,0%.
  • Przychody na rynkach międzynarodowych wyniosły 23,4 mln zł (+1,8% r/r) i stanowiły 33,1% całkowitych przychodów Grupy.
  • Marża EBITDA wyniosła 44,4%, wobec 45,4% rok wcześniej.
  • Średni udział kanałów Grupy w oglądalności widowni komercyjnej w 1 kw. 2023 r. wyniósł 2,56% (SHR%, All 16-59, live), tj. o 5,0% mniej r/r, co częściowo wynika ze zmiany standardu nadawania telewizji naziemnej.

– W pierwszym kwartale bieżącego roku odnotowaliśmy wzrosty wszystkich kluczowych wskaźników finansowych. Zwiększyliśmy przychody zarówno z emisji jak i z reklamy, pomimo niepewnej sytuacji na rynku. Intensywnie rozwijał się kanał Zoom TV, który, dzięki doborowi odpowiednich treści – nowych premierowych propozycji oraz własnych produkcji – zwiększył swoją oglądalność o ponad 20% rok do roku. To przełożyło się na wzrost przychodów z tego segmentu. Sprzedaż reklam rozwijamy także na rynkach międzynarodowych. Oferujemy czas reklamowy na kanałach marki FilmBox w Czechach. Odnotowaliśmy wzrost przychodów z tej działalności o 40% rok do roku – informuje Katarzyna Woźnicka, członkini zarządu Grupy Kino Polska, CFO Kino Polska TV S.A. oraz SPI International B.V.

Największe przychody w 1 kw. 2023 r. odnotował (łącznie z emisji i reklamy) segment Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne, który wygenerował w Polsce i na rynkach międzynarodowych przychody w wysokości 39,7 mln zł (+13,1% r/r). Wyższe wpływy z emisji to efekt wzrostu przychodów na rynkach takich jak Polska, Bułgaria, Węgry oraz kraje Półwyspu Bałkańskiego. Z kolei dynamiczny przyrost przychodów z reklamy jest skutkiem wzrostu na rynkach polskim i czeskim.

Kanał Zoom TV powiększył przychody o ponad 28% r/r wobec poprzedniego roku, osiągając sprzedaż reklam na poziomie 5,6 mln zł za sprawą rosnącej oglądalności, będącej efektem atrakcyjnej oferty programowej. Wyraźny wzrost odnotowano w segmencie Produkcja kanałów telewizyjnych. Wygenerował on w 1 kw. 2023 r. przychody w wysokości 1,7 mln zł, tj. niemal tyle ile w całym 2022 r.

Stopklatka w 1 kw. 2023 r. zanotowała spadek przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, co jest częściowo efektem ubiegłorocznych zmian regulacyjnych. Segment ten osiągnął 9,8 mln zł sprzedaży z reklam, tj. mniej o 9,7% r/r. Sprzedaż niższą o 18% r/r odnotowano także w przypadku segmentu Kanały marki Kino Polska.

Sprzedaż praw licencyjnych przyniosła 5,6 mln zł, tj. mniej o 16,5% r/r. Wynika to z faktu, że treści nabywane przez Grupę w tym okresie wzmacniały główne ramówki kanałów własnych Grupy, przyczyniając się do wzrostów przychodów z emisji jak i reklamy. Licencje w mniejszym niż rok wcześniej zakresie trafiały natomiast do podmiotów zewnętrznych.

– Grupa Kino Polska równolegle oferuje operatorom treści dostępne linearnie oraz w wersji cyfrowej. Dążymy do tego by być dla operatorów partnerem dostarczającym kompleksową usługę, dzięki której ich abonenci, i jednocześnie nasi widzowie, będą mogli oglądać atrakcyjne treści wszędzie, na dowolnym urządzeniu, w ramach jednego rachunku u swojego operatora. Widzimy znaczne możliwości wzrostu dzięki dystrybucji naszych treści cyfrowych w modelu B2B –  dodaje Bogusław Kisielewski, prezes Grupy Kino Polska.

W 1 kwartale 2023 r. kanały Grupy Kino Polska osiągnęły łącznie 2,56% udziału w oglądalności widowni komercyjnej, co oznacza spadek o 5% w porównaniu z tym samym okresem 2022 r. (SHR%, All 16-59, live).

Stopklatka osiągnęła udział w oglądalności widowni komercyjnej na poziomie 1,19% (-12% r/r) (SHR%, All 16-59, live), a drugi kanał naziemny Grupy – Zoom TV 0,65%, co oznacza wzrost o 23% r/r (SHR%, All 16-59). Kanał Kino Polska uzyskał udział w oglądalności widowni komercyjnej na poziomie 0,41% (-16% r/r) (SHR%, All 16-59, live), a drugi kanał z segmentu tej marki – Kino Polska Muzyka 0,05% (SHR%, All 16-59; live) (-29% r/r). Kino TV natomiast osiągnął udział w oglądalności widowni komercyjnej na poziomie 0,26%, co oznacza wzrost o 8% r/r (SHR%, All 16-59, live).