INDOS SA – odnotował rekordowo dobre wyniki za IQ2017

0

INDOS SA, której akcje są notowane rynku na NewConnect, rozpoczyna rok 2017 doskonałymi wynikami. Przychody INDOS SA w IQ2017 wzrosły o 41% w stosunku do IQ2016, a zysk ze sprzedaży zwiększył się o ponad 161%. Po znaczącym zwiększeniu przychodów w zeszłym roku Zarząd INDOS SA kontynuuje pozytywny trend w pierwszym kwartale roku bieżącego i stawia na rozwój innowacyjnego produktu pożyczkowego. Nowa linia produktów będzie przeznaczona dla leasingobiorców, a wartość rynku dla „Pożyczki w Leasingu” Zarząd ocenia na setki milionów złotych. Spółka rozważa również przeniesienie notowań na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W zeszłym kwartale Spółka koncentrowała się nad zwiększeniem sprzedaży. Udało się osiągnąć sukces, wypracowano przychody na poziomie 3.384,18 tys zł, co jest wynikiem o 41% lepszym w porównaniu do IQ2016. Zysk ze sprzedaży jaki udało się wypracować w IQ2017 na poziomie 1.6458,72 tys zł jest lepszy o ponad 161% od pierwszego kwartału roku ubiegłego. Zysk netto był ponad 102% wyższy i wyniósł 982,66 tys zł. W opinii Zarządu zwiększenie przychodów i zysku netto w pierwszym kwartale jest dowodem na zdolność Spółki do bardzo dynamicznego rozwoju. Ten trend powinien się utrzymywać w kolejnych okresach. Mając na uwadze plany znacznego zwiększenia skali działalności, warto zwrócić uwagę na fakt, iż Spółka posiada już bardzo nowoczesne systemy informatyczne, dzięki którym korespondencja i obieg dokumentów z klientem odbywa się elektronicznie. Między innymi dzięki temu, że INDOS SA jednym z nowocześniejszych podmiotów w swojej branży, Zarząd znacząco mógł zmniejszyć koszty wynagrodzeń w ubiegłym kwartale, co również miało bardzo pozytywny wpływ na osiągnięty wynik. Tak wysoki zysk netto udało się wypracować przy ponad sześciokrotnym wzroście kosztów finansowych, co pokazuje ogromny potencjał Spółki po dokapitalizowaniu kwotą 8,5 miliona złotych. W pierwszym kwartale również poza zwiększeniem przychodów i zysku netto udało się Zarządowi kontynuować prace nad rozwojem nowego produktu – pożyczek dla leasingobiorców, aby w bieżącym kwartale wprowadzić produkt do sieci sprzedażowych. Zarząd Spółki jest przekonany, że „Pożyczka w Leasingu” będzie produktem, który znacząco wpłynie na wyniki Spółki.

Czytaj również:  L. Sobolewski: Zwiększy się rola autoprezentacji spółek giełdowych. Będą tego oczekiwać inwestorzy