Inflacja w Hiszpanii spada

Bartosz Wałecki, analityk, Michael / Ström Dom Maklerski
Bartosz Wałecki, analityk, Michael / Ström Dom Maklerski

Wstępne dane pokazują, że inflacja w Hiszpanii spadła w czerwcu do 1,9% r/r względem 3,2% w maju. Hiszpańska inflacja spadła poniżej progu 2% – docelowego EBC, po raz pierwszy od marca 2021 r. Hiszpania jest pierwszą spośród dużych gospodarek strefy euro, w której inflacja spadła poniżej wyznaczonego progu.

Spadek inflacji wynika jednak w dużej mierze z efektów bazowych. Inflacja bazowa utrzymuje się na wyższym poziomie i wyniosła 5,9% r/r wobec 6,1% miesiąc wcześniej.

Spadek inflacji w Hiszpanii prawdopodobnie nie wpłynie na zmianę retoryki banku centralnego. Prezes Lagarde sygnalizuje, że EBC zachowuje skłonność do zacieśniania polityki pieniężnej, ponieważ bazowa presja cenowa pozostaje uporczywa. Przed nami jeszcze przynajmniej jedna podwyżka.

Bartosz Wałecki, analityk Michael / Ström Dom Maklerski