Informacje pozafinansowe kluczem do sukcesu dla firm notowanych na giełdzie

0
PWC Price Waterhouse Coopers Shoot
The new Price Waterhouse Coopers logo is seen on the outside of their 42nd Street office building, Thursday, Dec. 13, in New York]. (John Minchillo/AP Images for Price Waterhouse Cooper)

Aż 77% największych firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie w Indeksie Financial Times Stock Exchange (FTSE 360) w swoich raportach zamieszcza informacje pozafinansowe, dotyczące ich modelu biznesowego. Ponad połowa z nich, raportuje także inne informacje związane ze strategią biznesową – wynika z analiz firmy doradczej PwC. To dowód na to, że raportowanie zintegrowanych informacji o przedsiębiorstwie jest już światowym trendem, w którego stronę powinny zmierzać także polskie firmy.

Raportowanie zintegrowane łączy analizę finansową z analizą kontekstu społecznego, środowiskowego i ekonomicznego, w którym działa firma. Jest narzędziem, które dostarcza inwestorom kompleksowej oceny wartości organizacji oraz informacji, jak zamierza ona zwiększyć ją w perspektywie krótko i długoterminowej.

Dzięki raportowaniu zintegrowanemu i transparentności firmy mogą budować stabilne i długotrwałe relacje z inwestorami. Korzyści dla spółek wynikające z raportowania zintegrowanego to przede wszystkim: ułatwienie dostępu do kapitału i obniżenie jego kosztów oraz wyróżnienie się na rynku. To także zmniejszenie ryzyk, takich jak reputacyjne w łańcuchu dostaw poprzez większy wpływ na partnerów biznesowych czy regulacyjne, poprzez wpływ na rozwój kształtu raportowania.

Z punktu widzenia inwestorów, korzyści płynące z informacji pozafinansowych, to przede wszystkim zwiększenie świadomości w zakresie zagadnień zrównoważonego rozwoju. Raportowanie zintegrowane ma także wpływ na procesy zachodzące w gospodarce m.in.: przejrzystość rynku, rozpowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu czy ułatwienia wczesnego identyfikowania ryzyk.

„Informacje pozafinansowe dotyczące spółki pozwalają właściwie komunikować istotne czynniki, które tworzą wartość firmy w perspektywie zarówno krótko, średnio jak i długoterminowej. Takie informacje, jak opis łańcucha dostaw, strategia firmy czy model jej zarządzania, są kluczowym elementem przyczyniającym się do budowy zaufania, pomagają inwestorom w podejmowaniu stabilniejszych decyzji oraz efektywnej alokacji kapitału” – mówi Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Coraz więcej polskich przedsiębiorców zaczyna wykorzystywać narzędzie raportowania zintegrowanego do budowaniu swojej przewagi konkurencyjnej, ale nadal ich liczba jest bardzo mała.

Czytaj również:  Termometr Inwestycyjny: Rynki czekają na decyzję TSUE i wyniki wyborów

„Bardzo ważne jest, aby polskie spółki aktywnie oceniały swoje mocne i słabe strony w zakresie raportowania i komunikacji do różnych grup interesariuszy – inwestorów, pracowników i klientów. Wiedza o tym, gdzie firma znajduje się w odniesieniu do najlepszych praktyk rynkowych w zakresie raportowania zintegrowanego, czy które z wartości dobrze jest raportować, pozwala zbudować pozycję lidera w swoim sektorze” – podkreśla Irena Pichola, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w PwC.

21 maja 2013 r. firma doradcza PwC wspólnie z Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) jako pierwsza w Polsce rozpocznie projekt budowania partnerstwa na rzecz rozwoju zintegrowanego raportowania na naszym lokalnym rynku. Spotkanie z przedsiębiorcami będzie okazją do zapoznania się bliżej z założeniami oraz metodyką najnowszej propozycji wytycznych raportowania zintegrowanego przedstawionej przez International Integrated Reporting Council (IIRC) w dniu 16 kwietnia 2013 r. Polskie firmy będą mogły także uczestniczyć w benchmarku, w ramach którego porównają swój poziom raportowania do innych przedsiębiorstw w regionie CEE i globalnie.