Infoscan finalizuje sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Piotr Sobiś, prezes zarządu Infoscan S.A.
Piotr Sobiś, prezes zarządu Infoscan S.A.

Infoscan S.A., firma telemedyczna z rynku NewConnect, zawarła umowę zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz udziałów w spółkach zależnych, a więc ScanLink Medical oraz ScanSoft. Transakcja pozwoli Spółce zabezpieczyć spłatę zobowiązań Spółki co oznacza realizację kolejnego z warunków połączenia ze spółką Movie Games Mobile zawartych w Term Sheet. Na spłatę zobowiązań zostaną również przeznaczone środki pozyskane z przeprowadzonej emisji akcji serii N.

Sprzedaż ZCP oraz udziałów w spółkach zależnych to istotny postęp w realizacji procesu połączenia z Movie Games Mobile. Sprzedaż pozwoli nam pozyskać środki, które zostaną przeznaczone na spłatę części zobowiązań Spółki oraz w pełni zakończyć działalność na rynku telemedycznym, otwierając się tym samym na działalność w ramach bardzo perspektywicznego rynku gier mobilnych – informuje Piotr Sobiś, Prezes Zarządu Infoscan.

Sprzedaż ZCP oraz udziałów w spółkach Scansoft i Scanlink Medical w pełni zabezpiecza realizację kolejnego z warunków zawartych w Term Sheet, a więc spłatę zobowiązań Spółki. Na ten cel zostanie przeznaczona również część środków pozyskanych w ramach przeprowadzonej emisji akcji serii N.

– Po spłacie zobowiązań zarówno Infoscan jak i Movie Games Mobile będą gotowe do sporządzenia planu połączenia obu Spółek. W tym samym czasie niezależni biegli przeprowadzają wyceny obu spółek oraz analizę stanu finansowo-prawnego dodaje Piotr Sobiś.

Jednocześnie Infoscan we współpracy z Movie Games przygotowuje się do płynnej zmiany profilu działalności. Podczas ostatniego NWZ Akcjonariusze powołali do Rady Nadzorczej Spółki Patryka Jasińskiego oraz Karola Fornalczyka z Grupy Movie Games. Patryk Jasiński pełni funkcje Prezesa Zarządu w spółce True Games S.A., natomiast Karol Fornalczyk jest Project Managerem odpowiedzialnym za kluczowe produkcje w Movie Games Mobile. Nowy skład Rady Nadzorczej odzwierciedla zamianę profilu działalności Spółki.