ING Otwarty Fundusz Emerytalny ma ponad 5% akcji ENEA S.A.

0

ENEA S.A. otrzymała informację o zwiększeniu stanu posiadania akcji spółki przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny. Z przesłanego zawiadomienia wynika, że w dniu 23 stycznia br. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 23 296 751 akcji spółki, co stanowi 5,28% jej kapitału zakładowego.

ENEA S.A. otrzymała informację o zwiększeniu stanu posiadania akcji spółki przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny. Z przesłanego zawiadomienia wynika, że w dniu 23 stycznia br. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 23 296 751 akcji spółki, co stanowi 5,28% jej kapitału zakładowego.
Fundusz poinformował, że nabył akcje w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 20 stycznia 2014 r. Wcześniej posiadał 11 296 751 akcji, tj. 2,56% kapitału zakładowego spółki.
W otrzymanym zawiadomieniu ING OFE informuje, że posiadane przez niego akcje uprawniają do 23 296 751 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ENEA S.A., co stanowi 5,28% ogólnej liczby głosów.

ENEA S.A. otrzymała informację o zwiększeniu stanu posiadania akcji spółki przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny. Z przesłanego zawiadomienia wynika, że w dniu 23 stycznia br. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 23 296 751 akcji spółki, co stanowi 5,28% jej kapitału zakładowego.

Czytaj również:  Kredytobiorcy mogą na razie spać spokojnie. Dobra kondycja gospodarki powinna utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie do końca roku