Katowicki Węglokoks S.A. oraz Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. podpisały list intencyjny w sprawie przyszłej współpracy

list intencyjny w sprawie przyszłej współpracy

Spółki podpisały list intencyjny 18 września 2023 roku w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Stalowego Steel 2023. Podpisy pod treścią dokumentu regulującego współpracę obu podmiotów złożyli w imieniu Węglokoksu prezes zarządu Tomasz Heryszek oraz wiceprezes zarządu ds. grupy kapitałowej Marek Akciński, zaś w imieniu Bogdanki – prezes zarządu Kasjan Wyligała oraz z-ca prezesa zarządu ds. handlu i inwestycji Dariusz Dumkiewicz.

Obecnie obie Spółki wdrażają niedawno opracowane, ambitne strategie rozwoju, których celem jest umocnienie ich pozycji na rynku. Węglokoks S.A. stawia przede wszystkim na rozwój wchodzących w skład Spółki zakładów hutniczych oraz planuje inwestycje w nowoczesne linie produkcyjne. Dla Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. długoterminowa strategia rozwoju oznacza natomiast dążenie do przekształcenia się w Koncern Multisurowcowy. Ten kierunek rozwoju zakłada dostarczanie różnorodnych surowców dla wielu branż gospodarki, w tym między innymi dla przemysłu hutniczego.

– Zapewnienie stabilnych dostaw surowców jest dla zakładów hutniczych sprawą najwyższej wagi – mówi Tomasz Heryszek, prezes zarządu Węglokoks S.A. – Partnerami w takim łańcuchu dostaw mogą być wyłącznie firmy o najwyższym stopniu wiarygodności. Cieszymy się, że możemy współpracować z takimi przedsiębiorstwami jak Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. – dodał Tomasz Heryszek.

– Dostęp do ekspertyzy górniczej i technologii, które posiada Lubelski Węgiel Bogdanka, stwarza potencjał do identyfikacji i eksploatacji złóż surowców strategicznych, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju. Ogromnie cieszymy się, że będziemy współpracować z Węglokoksem w zakresie zapewnienia najwyższej jakości wsadu żelazonośnego dla planowanej huty. Jako kluczowy uczestnik polskiego przemysłu wydobywczego, chcemy odgrywać istotną rolę w strategii kompleksowego rozwoju łańcucha wartości w segmencie hutniczym, a poprzez to przyczyniać się do budowania suwerenności surowcowej, energetycznej i przemysłowej Polski – powiedział Kasjan Wyligała, prezes zarządu LW „Bogdanka” S.A.

WĘGLOKOKS S.A. jest przedsiębiorstwem obecnym na rynkach światowych od ponad 70 lat. Nasze wyroby trafiły do 62 krajów na całym świecie. Firma intensywnie rozwija działalność na rynkach hutniczym, energetycznym oraz w logistyce i handlu. WĘGLOKOKS S.A. stoi na czele prężnie działającej Grupy Kapitałowej, skupiającej podmioty gospodarcze silnie związane z narodową gospodarką. Chcemy, by wpisana w naszą misję profesjonalna obsługa Klientów była realizowana poprzez oferowanie im odpowiednich, wysokiej klasy produktów, usług i rozwiązań przy zachowaniu najwyższych standardów obsługi  i ochrony środowiska. Nowoopracowana Strategia Rozwoju Węglokoks SA zakłada rozwój zakładów hutniczych oraz budowę nowych.

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. to lider rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniający się na tle branży nowoczesnością i efektywnością wydobycia. Od czerwca 2009 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. W sierpniu 2022 roku Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. powrócił do notowań w Indeksie WIG-ESG. Od października 2015 roku Bogdanka wchodzi w skład Grupy Enea, wicelidera polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej, zarządzającego pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę klienta.