PMI sugerują recesję?

Bartosz Wałecki, analityk, Michael / Ström Dom Maklerski
Bartosz Wałecki, analityk, Michael / Ström Dom Maklerski

Gorsze od oczekiwań odczyty PMI dla strefy euro. PMI dla przemysłu w lipcu wyniósł 42,7 wobec 43,4 miesiąc wcześniej. Tak niska wartość jest kolejnym negatywnym zaskoczeniem (prognozy 43,5) i pokazuje, że spowolnienie w przemyśle w dalszym ciągu się pogłębia – pisze ekspert Michael / Ström Domu Maklerskiego. W szczególności słaby odczyt dotyczył największej gospodarki strefy euro. W Niemczech PMI dla przemysłu spadł do 38,8 pkt (prognoza 41,0). Początek trzeciego kwartału jest zatem bardzo słaby. Istnieje prawdopodobieństwo, że w kolejnym kwartale gospodarka znajdzie się w recesji. Pokazują to również twarde dane z niemieckiego przemysłu, gdzie w czerwcu produkcja przemysłowa spadła o 1,5% m/m. Słaby wynik wynika przede wszystkim z fatalnej kondycji branży motoryzacyjnej, która stanowi jeden z trzonów gospodarki Niemiec – dodaje.

Wskaźnik PMI dla usług w strefie euro wyniósł w lipcu 50,9 wobec 52,0 w czerwcu. Konsensus zakładał, że wskaźnik wyniesie 51,5. Wskaźnik utrzymał się powyżej 50 pkt, jednak wzrost aktywności nie jest już tak mocny jak w poprzednich miesiącach. Zbiorczy wskaźnik PMI dla strefy euro wyniósł 48,6 (konsensus 49,7), jest to istotne zejście poniżej poziomu oddzielającego wzrost od spadku aktywności. Sektor produkcyjny pozostaje hamulcem dla gospodarek, a sektor usług już nie jest tak mocny jak jeszcze kilka miesięcy temu.

Rating USA

Agencja ratingowa obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej USA o jeden poziom z AAA do AA+. Jak podaje Fitch – Obniżenie ratingu Stanów Zjednoczonych odzwierciedla oczekiwane pogorszenie sytuacji fiskalnej w ciągu najbliższych trzech lat, wysokie i rosnące obciążenie długiem sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz erozję zarządzania w stosunku do krajów o ratingu „AA” i „AAA” w ciągu ostatnich dwóch dekad. Fitch spodziewa się m.in, że deficyt finansów publicznych USA wzrośnie z 3,7 proc. PKB w 2022 r. do 6,7 proc. w 2023 r.

Agencja Fitch ostrzegła, że rozważa obniżenie oceny kredytowej kraju już w maju, kiedy demokratyczni i republikańscy ustawodawcy spierali się o podniesienie limitu zadłużenia, a Skarbowi Państwa USA brakowało zaledwie kilku tygodni do wyczerpania gotówki. Chociaż kryzys został ostatecznie zażegnany, Fitch stwierdził jednak, że powtarzające się starcia podważyły zaufanie do zarządzania fiskalnego kraju.

Włochy – podatek od zysków

Włochy nałożą jednorazowy podatek od zysków nadzwyczajnych w sektorze bankowym uzyskanych w wyniku podwyżek stóp procentowych, wprowadzonych przez Europejski Bank Centralny. Stawka podatku wyniesie aż 40%. Wpływy do budżetu państwa z tego tytułu szacowane są na około 3 miliardy euro. Na giełdzie w Mediolanie akcje banków straciły prawie 9 mld euro. Włochy to trzeci kraj UE po Hiszpanii i Węgrzech, który decyduje się na wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków banków. Hiszpania opodatkowała zyski banków stawką 4,8%, natomiast Węgry najpierw stawką 8% w 2022 r., która została podwyższona do 13% w 2023 r.

NABE

W połowie lipca PGE, Enea, Tauron i Energa otrzymały od Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych, propozycję niewiążącego dokumentu podsumowującego warunki transakcji przejęcia aktywów węglowych celem utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Koncerny energetyczne uzgodniły warunki przejęcia ich elektrowni węglowych przez Skarb Państwa. Porozumienia w tej sprawie PGE, Tauron, Enea i Energa podpisały 10 sierpnia w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych. Z przejętych aktywów węglowych powstanie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, należąca w całości do państwa. NABE ma przejąć od koncernów energetycznych elektrownie węglowe oraz kopalnie węgla brunatnego (Bełchatów, Turów). W sumie trafi do niej niemal 70 bloków węglowych, odpowiadających za około połowę krajowej produkcji energii elektrycznej w Polsce.

Kredyty hipoteczne

O 273,1% wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w lipcu 2023 r. – informuje BIK. Wartość Indeksu oznacza, że w lipcu 2023 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 273,1% w porównaniu do lipca 2022 r.

W lipcu 2023 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 43,47 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 14,1 tys. rok wcześniej – jest to wzrost o 208,3%. W porównaniu do czerwca 2023 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 97,5%. Nie przebiło to jednak liczby osób wnioskujących o kredyt pomiędzy lutym a lipcem 2021 r., gdy był ogromny boom na kredyty mieszkaniowe wywołany historycznie niskimi stopami procentowymi.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w lipcu br. wyniosła 410,42 tys. zł i była wyższa o 21,0% w relacji do wartości z lipca 2022 r. W porównaniu do czerwca 2023 r. była wyższa o 7,4%.

Autor: Bartosz Wałecki, Analityk Michael / Ström Dom Maklerski