Innowacje w dobie epidemii – jak biznes ułatwia życie w nowej rzeczywistości?

home office koronawirus

Epidemia koronawirusa przyspieszyła wprowadzanie innowacji w polskich firmach. Wielu z nas zaczęło załatwiać więcej spraw przez internet i nierzadko po raz pierwszy sięgnęło po nowoczesne technologie. O tym, że dynamiczne zmiany na rynku mają też ogromne znaczenie dla funkcjonowania firm, świadczą wyniki badań przeprowadzonych przez ING. Aż 73%* Polaków uznało stosowanie innowacyjnych rozwiązań za bardzo ważne dla przedsiębiorców, a 69% stwierdziło, że nowa rzeczywistość zachęciła prowadzących biznes do rozpoczęcia działalności w internecie.

Nowa rzeczywistość, nowe sposoby działania

Trudne sytuacje, w których – przynajmniej na chwilę – tracimy poczucie kontroli nazywamy w psychologii kryzysami. Takim kryzysem jest bez wątpienia epidemia koronawirusa, której konsekwencje dotyczą nie tylko sfery ściśle zdrowotnej, ale także kondycji psychicznej ludzi, a nawet sytuacji ekonomicznej i finansów. Trudna sytuacja bywa jednak dobrym momentem do tego, aby zatrzymać się na chwilę, przyjrzeć problemowi i wygenerować rozwiązania. Mówiąc inaczej – kryzys stymuluje do kreatywności, szukania innowacji i nowych rozwiązań, które mogą prowadzić do wyników przerastających te, uzyskiwane w czasach stabilizacji. Poczucie bezpieczeństwa i przewidywalność są wprawdzie przyjemne, ale mogą sprawiać, że nie dostrzegamy okazji do zmiany i doskonalenia się – mówi dr Ewa Jarczewska-Gerc, psycholog, Uniwersytet SWPS.

Prowadzenie biznesu w nowej rzeczywistości wiąże się ze stosowaniem nowoczesnych rozwiązań, dzięki którym ludziom żyje się łatwiej. Polacy doceniają te zaimplementowane przez firmy i przedsiębiorców innowacje. Aż 58% przyznało, że ułatwiają nam one codzienne funkcjonowanie w czasach epidemii. Z tym stwierdzeniem nie zgadza się jedynie 5% z nas. Pomaganie i ułatwianie innym życia dzięki stosowaniu nowoczesnych rozwiązań niesie także satysfakcję dla właścicieli firm – tak uważa 62% respondentów. Tymczasem, prawie połowa z nas (46%) sądzi, że przeszkodą we wprowadzaniu innowacyjności może być brak czasu związany z bieżącym prowadzeniem firmy.

Inicjatywy, które warto wspierać

Inicjatywa i pomysłowość firm działających na rynku sprawia, że wielu z nas żyje się po prostu łatwiej. Widzimy, jak wiele tego typu działań podejmowanych jest codziennie przez firmy, małe i średnie, ale również przez te najmniejsze. Warto te inicjatywy wspierać i pomagać w ich realizacji. Robimy to także poprzez udostępnianie firmom rozwiązań, które usprawniają obrót bezgotówkowy, rozwijanie metod płatności czy szybszą zamianę należności na gotówkę – powiedział Marcin Kościński, Dyrektor Zarządzający w pionie klientów biznesowych ING Banku Śląskiego.

ING Bank Śląski wspiera firmy, aby mogły robić swoje w biznesie. Poprzez innowacyjne rozwiązania, dostępne w jednym miejscu – w aplikacji dla firm, ułatwia codzienne prowadzenie biznesu.

O sukcesie, czyli przetrwaniu tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji światowej epidemii zadecydują między innymi dwa ważne czynniki – innowacyjność rozwiązań biznesowych oraz solidarność i wspólnotowość społeczeństwa. Wspierajmy się wzajemnie, zachowując życzliwość i otwartość na drugiego człowieka oraz korzystając z lokalnych usług i produktów, a dzięki temu zadbamy nie tylko o interesy innych, ale także pozytywną ocenę samych siebie – podsumowuje dr Ewa Jarczewska-Gerc.

Innowacje w dobie epidemii – jak biznes ułatwia życie w nowej rzeczywistości

* Badanie na reprezentatywnej próbie Polaków N=1067 zrealizowane we wrześniu 2020 dla ING Banku Śląskiego.