InPost publikuje wyniki finansowe za I kw. 2021 rok

Rafał Brzoska
Rafał Brzoska, prezes InPost

InPost w pierwszym kwartale 2021 zanotował przychody w wysokości 793 mln zł, co oznacza wzrost o 93% r/r. Skorygowany EBITDA wzrósł o 144% do 332 mln zł, marża EBITDA wyniosła 41,9% i zwiększyła się o 880 punktów bazowych w porównaniu do I kwartału 2020 r.

W Polsce wolumen przesyłek wzrósł o 97% do 97 mln paczek, do czego przyczyniło się zwiększenie liczby Paczkomatów® o 46% oraz liczby skrytek o 77% r/r. Skorygowany EBITDA w Polsce wzrósł o 141% przy marży 44,8%, co oznacza wzrost o 940 punktów bazowych r/r.

Wolumen przesyłek międzynarodowych zwiększył się o 600% do 1,4 mln paczek, do czego przyczynił się wzrost liczby Paczkomatów® w Wielkiej Brytanii o 76% r/r.

Jednocześnie InPost podwyższył prognozy na 2021 r. w Polsce: przewiduje 15,5-16 tys. Paczkomatów® na koniec roku, wzrost wolumenu paczek na poziomie 50-57%, a skorygowana marża EBITDA ma wynieść 45-47%.

„InPost może pochwalić się świetnym początkiem roku 2021. Wolumen paczek niemal podwoił się w pierwszym kwartale i osiągnęliśmy znakomite wyniki finansowe. Dlatego podwyższamy prognozy na cały rok. W ciągu tego kwartału jeszcze bardziej zwiększyliśmy skalę naszego działania oraz ofertę dla konsumentów i sprzedawców. Znacznie zwiększyliśmy tempo wdrażania systemu Paczkomatów® – zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii – a także wdrożyliśmy nowe, rewolucyjne usługi, jak zwroty bez etykiet. Pod koniec kwartału w Polsce mieliśmy ponad 6,3 mln aktywnych użytkowników aplikacji InPost Mobile, co przekłada się na stałe zaangażowanie odbiorców i wzrost lojalności wobec marki. Ponadto ogłosiliśmy planowaną akwizycję Mondial Relay, która pozwoli na wzrost wartości spółki dla akcjonariuszy. Planowana akwizycja będzie miała fundamentalny wpływ na naszą międzynarodową strategię rozwoju i jest ważnym krokiem w kierunku realizacji ambicji, aby stać się liderem wśród europejskich platform dostaw dla e-commerce. Nadal wykorzystujemy zalety naszego modelu operacyjnego, jednocześnie inwestując w budowanie podstaw długoterminowego wzrostu. Nasze przychody wzrosły aż o 93% rok do roku, a skorygowany zysk EBITDA o 144%, W Wielkiej Brytanii przychody w pierwszym kwartale przekroczyły łączne obroty w trzech pierwszych kwartałach 2020 – świetnie ilustrując tempo rozwoju, jakie zaczynamy osiągać na największym rynku e-commerce w Europie. Planujemy dalsze przyspieszenie tempa wdrażania Paczkomatów® w Polsce i zwiększamy nasze inwestycje. W połączeniu z unikalną ofertą i jasno określoną misją, patrzymy w przyszłość z coraz większym optymizmem” – powiedział Rafał Brzoska, prezes InPost.

Wybrane dane finansowe

Mln zł, chyba że określono inaczej 1Q 2021 1Q 2020 Wzrost y/y
Przychody 793,2 412,0 93%
W tym: Polska 782,1 410,0 91%
W tym: Rynki zagraniczne 11,1 2,0 455%
Skorygowany EBITDA[1] 332,2 136,3 144%
W tym: Polska 350,2 145,1 142%
W tym: Rynki zagraniczne (18,0) (8,8)
Skorygowana marża EBITDA 41,9% 33,1% +880pb
W tym: Polska 44,8% 35,4% +940pb
W tym: Rynki zagraniczne (162,1%) (440,0%) nm

Wybrane dane operacyjne

  1Q 2021 1Q 2020 Wzrost y/y
Liczba Paczkomatów 13.553 9.236 +47%
W tym: Polska 11.743 8.060 +46%
W tym: Rynki zagraniczne 1.810 1.176 +54%
Liczba skrytek (tyś.) 1.746 994 +76%
W tym: Polska 1.652 935 +77%
W tym: Rynki zagraniczne 94 59 +59%
Wolumen paczek: Polska (w milionach) 96,6 49,0 +97%
Paczkomaty 79,9 37,4 +114%
Doręczenia kurierskie 16,7 11,6 +44%
Wolumen paczek: rynki zagraniczne (w milionach) 1,4 0,2 +600%

Polska

Na 31 marca 2021 roku spółka posiadała w Polsce 11.743 Paczkomatów®, co oznacza wzrost o 3.683, czyli o 46% rok do roku oraz 1,65 mln skrytek, czyli o 720.000 więcej, 77% w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku.

W okresie trzech miesięcy do 31 marca 2021 r. łączny wolumen przesyłek w Polsce wyniósł 96,6 mln, co oznacza wzrost o 47,6 mln, czyli o 97%, w porównaniu z I kwartałem poprzedniego roku. Całkowity wolumen przesyłek paczkomatowych w Polsce osiągnął 79,9 mln w pierwszym kwartale 2021 r., co oznacza wzrost o 42,5 mln, czyli o 114%, w porównaniu z I kwartałem 2020 r. Wzrost ten wynika z przyspieszenia strukturalnych zmian e-commerce w Polsce w wyniku pandemii COVID-19, wzrostu wielkości i gęstości sieci Paczkomatów®, unikalnego doświadczenia konsumenckiego związanego z usługami InPost, a także rosnącej popularności Paczkomatów® jako preferowanej przez konsumentów formy dostawy.

W pierwszym kwartale 2021 r. wolumen przesyłek kurierskich w Polsce wyniósł 16,7 mln, co oznacza wzrost o 5,1 mln, czyli o 44%, w porównaniu z I kwartałem poprzedniego roku.

Przychody w Polsce: 782,1 mln zł, wzrost o 372,1 mln zł, czyli o 91% w porównaniu z I kwartałem 2020 r. – dzięki znaczącej dynamice zarówno w segmencie Paczkomatów®, jak i w segmencie przesyłek kurierskich. Przychody w segmencie Paczkomatów®: 588,4 mln zł, wzrost o 309,5 mln zł, czyli 111%, w stosunku do I kwartału 2020 roku. Wzrost przychodów w segmencie Paczkomatów® w ujęciu rok do roku wynikał ze wzrostu wolumenu przesyłek paczkomatowych o 114%, przy umiarkowanym spadku średniej ceny za paczkę.

Przychody w segmencie przesyłek kurierskich: 174,4 mln zł, wzrost o 50,5 mln zł, czyli o 41%, w stosunku do I kwartału 2020 roku. Wzrost przychodów w segmencie przesyłek kurierskich w ujęciu rok do roku wynikał ze wzrostu wolumenu przesyłek przy umiarkowanym spadku średniej ceny za paczkę.

Rynki zagraniczne

Na 31 marca 2021 roku Spółka posiadała sieć 1.810 Paczkomatów® poza granicami Polski. Liczba Paczkomatów® poza granicami Polski wzrosła o 634, czyli o 54%, w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku. Wszystkie nowe Paczkomaty® poza granicami Polski zostały zainstalowane w Wielkiej Brytanii, gdzie liczba Paczkomatów® wzrosła o 76% w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku.

W pierwszym kwartale 2021 r. wolumen przesyłek międzynarodowych Spółki wyniósł 1,4 mln, co oznacza wzrost o 1,2 mln, czyli o 600%, w porównaniu z I kwartałem 2020 r. Wszystkie przesyłki zostały dostarczone do Paczkomatów®. Wzrost wolumenu paczek w Wielkiej Brytanii wynika przede wszystkim z ciągłej ekspansji bazy e-sprzedawców Spółki, jak również ze zwiększenia zasięgu sieci Paczkomatów®.

W I kwartale 2021 r. przychody wyniosły 11,1 mln zł i wzrosły o 9,1 mln zł, czyli o 455%, w porównaniu do I kwartału roku poprzedniego.

Skorygowany EBITDA

W pierwszym kwartale 2021 r. skorygowany EBITDA wyniósł 332,2 mln zł, co oznacza wzrost o 195,9 mln zł, czyli 144%, w porównaniu z I kwartałem poprzedniego roku. Przyczynił się do tego silny wzrost skorygowanego EBITDA w Polsce w ujęciu rok do roku.

Skorygowana marża EBITDA na poziomie 41,9% w pierwszym kwartale 2021 roku wzrosła o 880 punktów bazowych r/r. Wzrost ten wynikał głównie z większego udziału przychodów z segmentu Paczkomatów®, który charakteryzuje się wyższą marżą brutto w porównaniu z segmentem przesyłek kurierskich, a także z ogólnego wzrostu produktywności wynikającego z większej skali działalności Spółki. Ponadto na skorygowaną marżę EBITDA wpłynęła dźwignia operacyjna, gdyż koszty ogólnego zarządu zmniejszyły się w stosunku do przychodów.

Polska

W okresie trzech miesięcy do 31 marca 2021 r. skorygowane EBITDA w Polsce wyniósł 350,2 mln zł, co oznacza wzrost o 205,1 mln zł, czyli o 142%, w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku. W rezultacie skorygowana marża EBITDA za pierwszy kwartał 2021 r. wyniosła 44,8%, co oznacza wzrost o 940 punktów bazowych w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Wzrost ten był spowodowany wzrostem marży brutto i efektem dźwigni operacyjnej, ponieważ koszty ogólnego zarządu zmniejszyły się jako odsetek przychodów.

Rynki zagraniczne

W okresie trzech miesięcy do 31 marca 2021 r. skorygowany EBITDA dla segmentu międzynarodowego wyniósł 18,0 mln zł, co oznacza spadek o 9,2 mln zł w porównaniu z I kwartałem poprzedniego roku.

Zaktualizowana prognoza na 2021

Spółka zaktualizowała prognozę na cały rok 2021, w związku z lepszymi niż oczekiwano wynikami za pierwszy kwartał i wyższymi oczekiwaniami na pozostałą część roku. Prognoza ta stanowi aktualizację prognozy na cały rok 2021 przedstawionej w komunikacie prasowym z dnia 30 marca 2021 r. dotyczącym wyników finansowych za rok 2020.

Należy zwrócić uwagę, że wskaźniki pro-forma Spółki uwzględniają oczekiwany wpływ za cały rok 2021 z tytułu nabycia Mondial Relay (jak przedstawiono w komunikacie prasowym z dnia 15 marca 2021 r.). Oczekiwania Spółki co do wpływów za cały rok 2021 z planowanej akwizycji Mondial Relay do prognozy pro-forma pozostają niezmienione.

Prognozy Spółki na cały 2021 rok

  • Liczba Paczkomatów (#): 18.250-19.000, w tym 15.500-16.000 w Polsce
  • Wolumen liczby przesyłek paczkomatowych: 455-485 mln, z czego 445-470 mln w Polsce
  • Przychody: w przedziale od 3,700 mld zł do 3,850 mld zł (wzrost o 46-52% r/r)
  • Przychody pro-forma: w przedziale 5,900 mld zł – 6,150 mld zł (wzrost 31-37% r/r)
  • Wzrost przychodów w sektorze Paczkomatów® w Polsce w ujęciu rok do roku w przedziale 50-55%
  • Marża skorygowanego EBITDA: w przedziale 41-43%
  • W ujęciu pro-forma, marża skorygowanego EBITDA ma wynieść 32-34%
  • Marża skorygowanego EBITDA, Polska: w przedziale 45% – 47%
  • Capex: w przedziale 865 mln zł do 920 mln zł
Mln zł, chyba że określono inaczej 2021E
(Zaktualizowane)
2021E
(Wcześniejsze)
FY2021E
pro-forma[2] (zaktualizowane)
FY 2021E
pro-forma[3] (wcześniejsze)
Paczkomaty (#) 18.250-19.000 16.500-18.500 18.250-19.000 16.500-18.500
Wolumen paczek (w milionach) 455-485 445-465 625-665 615-645
Przychody 3.700-3.850 3.460-3.610 5.900-6.150 5.665-5.910
Skorygowana marża EBITDA (%) 41-43% Niskie 40% 32-34% Niskie 30%
Capex 865-920 700-745 1.015-1.120 850-945
Konwersja gotówki %[4] Niskie 40% Średnie 40% Niskie 40% Średnie 40%
Wolumen paczek (w milionach) 455-485 445-465 625-665 615-645

Prognozy: Polska

Mln zł, chyba że określono inaczej 2021E
(Zaktualizowane)
2021E
(Wcześniejsze)
Paczkomaty (#) 15.500-16.000 14.500-15.500
Wzrost liczby przesyłek paczkomatowych 50-57% 45-50%
Wzrost liczby przesyłek kurierskich 25-30% 25-30%
Paczkomaty – przychody/wzrost 50-55% 40-45%
Przesyłki kurierskie – przychody/wzrost 25-30% 25-30%
Skorygowana marża EBITDA (%) 45-47% 43-45%
Capex 740-780 600-625

Prognozy: Rynki zagraniczne

Mln zł, chyba że określono inaczej 2021E
(Zaktualizowane)
2021E
(Wcześniejsze)
FY2021E
pro-forma[5] (zaktualizowane)
FY 2021E
pro-forma[6] (wcześniejsze)
Paczkomaty (#) 2.750-3.000 2.000-3.000 2.750-3.000 2.000-3.000
Wolumen paczek (w milionach) 10-15 10-15 180-195 180-195
Przychody 70-90 60-80 2.270-2.390 2.260-2.380
Skorygowana marża EBITDA (%) Próg rentowności: połowa 2022 Próg rentowności: połowa 2022 Niskie 10 Niskie 10
Capex 125-140 100-120 275-340 250-320

 

[1] Zdefiniowana jako EBITDA skorygowany o wypłaty w formie akcji zgodnieoraz koszty transakcji IPO

[2],3 Zakłada oczekiwane całoroczne wpływy Mondial Relay za 2021 r.

[4] Zdefiniowana jako Skorygowany EBITDA – zmiana kapitału obrotowego netto – nakłady inwestycyjne na utrzymanie i ekspansję Capex przed płatnościami leasingowymi zgodnie z MSSF-16

[5], 6  Zakłada oczekiwane całoroczne wpływy Mondial Relay za 2021 r.