Intel AI pomaga przyspieszyć proces produkcji papieru w Europie

Sztuczna Inteligencja (1)

Intel i byteLAKE opracowują rozwiązanie oparte o Sztuczną Inteligencję, które może pomóc papierni zwiększyć wydajność i obniżyć koszty produkcji.

Co nowego: byteLAKE i Intel współpracują nad nowym rozwiązaniem, którego fundamentem jest Sztuczna Inteligencja (SI). Technologia ta pomaga zautomatyzować zarządzanie tzw. linią mokrą (czasami zwaną suchą), która powstaje podczas procesu tworzenia papieru.  Rozwiązanie to ma na celu pomóc papierni uniknąć kosztownych przerw związanych z problemami podczas produkcji papieru. Produkt nazywa się Wet Line Detector for Paper Mills od byteLAKE. Jest już dostępny na rynku i z powodzeniem wdrożony został w papierniach Europie. Produkt ten jest częścią pakietu rozwiązań SI dedykowanemu Przemysłowi 4.0 o nazwie byteLAKE’s Cognitive Services. Rozwiązania znajdujące się w pakiecie oferują oprogramowanie SI do inspekcji wizualnej produktów (np. zliczanie, monitoring jakości) czy procesów (inteligentne kamery) oraz rozwiązania do analizy danych Big Data/ z sensorów IoT (Internet Rzeczy/czujniki przemysłowe).

W byteLAKE od kilku lat korzystamy z wielu technologii Intela®. Jesteśmy pod wrażeniem ich wydajności i skalowalności. Zastosowanie naszej technologii w przemyśle papierniczym pomaga uniknąć wielu awarii podczas codziennej pracy papierni. Połączenie usług Cognitive Services od byteLAKE z procesorami Intel® Xeon® z wbudowaną akceleracją SI pozwala osiągnąć lepszą wydajność nawet w zestawieniu z systemami opartymi na kartach graficznych (GPU). Dzięki temu znacznie uprościliśmy również sposób wdrożenia naszego rozwiązania w szeregu różnych scenariuszy dotyczących Przemysłu 4.0. ” —Marcin Rojek, współzałożyciel byteLAKE.

Dlaczego ma to znaczenie: Produkcja papieru jest procesem wielofazowym, podczas którego obserwuje się naturalne zjawisko zwane „wet line / linią mokrą”  (czasami  „dry  line / linią suchą”). Ta linia mokra musi być starannie monitorowana. Pozwala to uniknąć strat i kosztownych przerw w produkcji. Jest to bardzo żmudny proces, w którym operator musi wizualnie sprawdzać maszynę i linię mokrą, i dostosować ustawienia, aby uniknąć problemów.

SI odgrywa już bardzo ważną rolę w naszym codziennym życiu. Niemniej jednak wiele firm nadal postrzega zastosowanie Sztucznej Inteligencji w swojej działalności jako dodatek, a nie jej fundament. Zastosowanie Intel® OpenVINO w byteLAKE’s  Cognitive Services  pokazuje, że SI działa  sprawnie jako rzeczywiste narzędzie do optymalizacji działalności firmy. Co więcej, takie połączenie zmniejsza barierę niezbędnych modernizacji infrastruktury IT w firmie do dodatkowego komputera stanowiącego podstawę dla całego systemu. Jest to przełom w patrzeniu na SI z perspektywy przedsiębiorstw, które planują modernizacje swoich infrastruktur IT.” — Krzysztof Jonak, dyrektor sprzedaży EMEA Territory Sales, Intel.

Jak to działa: Wet Line Detector for Paper Mills to dedykowany model SI zaprojektowany i wytrenowany specjalnie do roli wykrywania linii mokrych. Może pracować w czasie rzeczywistym i wykonywać bieżącą analizę klatek z monitoringu (kamery przemysłowe). Algorytmy Sztucznej Inteligencji badają obraz powierzchni, na której powstaje problem i wykrywają linię mokrą. Ponadto algorytmy mierzą i szacują lokalizację linii mokrej i jej szerokość. Informacje te są następnie przekazywane operatorowi maszyny, który w razie potrzeby może odpowiednio wcześnie zareagować i dostosować ustawienia.

Technologia: W Europie byteLAKE zoptymalizowało swoje narzędzia przy użyciu skalowalnych procesorów Intel® Xeon® ze zintegrowanym Intel® Deep Learning Boost i zestawem narzędzi Intel Distribution of OpenVINO, umożliwiając jeszcze wydajniejsze wykorzystanie przedstawionego rozwiązania. W efekcie zespół byteLAKE osiągnął 10-krotnie wyższą wydajnością w produktach dla Przemysłu 4.0 bez żadnych aktualizacji sprzętu lub spadków dokładności obliczeń.

Inne zastosowania: Fortune Business Insights przewiduje, że Europa stanie się liderem na rynku Przemysłu 4.0, który to może osiągnąć ewaluację 260 miliardów dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat. byteLAKE’s Cognitive Services zostały zaprojektowane tak aby  można było je łatwo dostosować do scenariuszy wykraczających poza papiernie, wszędzie tam gdzie wysokowydajna analiza danych lub inspekcja wizualna spełniają kluczowe role w procesach automatyzacji.