Inwestorzy w Polsce obawiają się o stan gospodarki, ale są bardziej optymistyczni co do swoich portfeli

Paweł Majtkowski – analityk eToro
Paweł Majtkowski - analityk eToro

Przed wyborami parlamentarnymi w Polsce, inwestorzy nadal obawiają się o krajową gospodarkę. Pomimo niepewności, są bardziej optymistycznie nastawieni do swoich portfeli.

  • Stan polskiej gospodarki jest nadal postrzegany jako najważniejsze ryzyko dla polskich inwestorów indywidualnych w ciągu najbliższych 3 miesięcy – około 32 proc. inwestorów wymienia je jako największe potencjalne zagrożenie.
  • Obawy o inflację wśród polskich inwestorów wzrosły w krótkim okresie z 7 proc. w II kwartale do 11 proc. obecnie.

W ciągu najbliższych 3 do 12 miesięcy, polscy inwestorzy indywidualni są bardziej zaniepokojeni stanem polskiej gospodarki, wynika z danych z najnowszego badania Puls Inwestora Indywidualnego platformy inwestycyjnej eToro.

Badanie 10 000 inwestorów z 13 krajów pokazało kilka interesujących danych dotyczących nastrojów inwestorów w Polsce. Okazuje się, że około 32 proc. inwestorów przyznaje, że najbardziej obawia się o stan polskiej gospodarki, plasując ten czynnik na pierwszym miejscu potencjalnych ryzyk zewnętrznych w ostatnim kwartale 2023 roku. Co więcej, 31 proc. respondentów uważa to za największe zagrożenie w ciągu najbliższych 12 miesięcy, w całym 2024 roku.

Drugie i trzecie miejsce należy do wysokich stóp procentowych (15 proc.) i inflacji, przy czym ta ostatnia wzrosła do 11 proc., w porównaniu do 7 proc. w poprzednim kwartale. Warto pamiętać, że ostatnie gwałtowne zmiany stóp procentowych RPP i zbliżające się wybory w październiku mogą powodować tymczasową zmienność w tym obszarze.

Dane z badania Puls Inwestora Indywidualnego eToro pokazują również, że w tym kwartale ponad połowa (54 proc.) inwestorów nadal nie czuje się pewnie co do lokalnej gospodarki.

Z drugiej strony, gdy inwestorzy indywidualni zostali zapytani o to, jak pewnie czują się w innych aspektach życia w ciągu ostatnich trzech miesięcy, okazało się, że liczba osób pewnych swoich portfeli inwestycyjnych wzrosła z 70 proc. w czerwcu do 77 proc. obecnie, podczas gdy ci optymistycznie nastawieni do globalnej gospodarki to obecne 46 proc. badanych (wcześniej 38 proc.) w tym samym okresie. Może to sugerować, że polscy inwestorzy nadążają za światowymi rynkami i szukają alternatyw dla ekspozycji.

Komentując dane, analityk rynku eToro, Paweł Majtkowski, powiedział: Polscy inwestorzy mniej martwią się o inflację, a bardziej o stan gospodarki. Widać jednak, że obawy o recesję również spadają. O ile w poprzednim kwartale stan polskiej gospodarki był powodem do niepokoju dla 61 proc. respondentów, obecnie odsetek ten spadł do 54 proc. Wynika to z oczekiwań na poprawę sytuacji gospodarczej.

Polscy inwestorzy, podobnie jak inwestorzy globalni, są również pewni tego jak kształtują się ich portfele inwestycyjne i dość optymistycznie patrzą na pozostałą część 2023 roku. Konsensus wśród globalnych inwestorów nadal przewiduje trwałą hossę w pierwszej połowie przyszłego roku. Wydłużyłoby to 23-procentowy wzrost globalnych akcji od najniższego poziomu z października 2022 r.

Zwiększenie zaufania związanego z inwestycjami skutkuje bardziej optymistycznym podejściem, jeśli chodzi o wielkość składek inwestycyjnych. Według danych, 40 proc. inwestorów planuje zwiększyć wielkość swoich regularnych wpłat w ciągu najbliższych trzech miesięcy, przy czym grupa ta przewyższa liczebnie tych, którzy planują zmniejszyć wpłaty inwestycyjne (5 proc.) w stosunku 8:1. Co więcej, wśród inwestorów panują optymistyczne nastroje: 31 proc. spodziewa się, że pierwsza połowa 2024 r. będzie hossą, a 23 proc. twierdzi, że rynek byka może ruszyć do końca tego roku.

Tabela: Jak obawy inwestorów indywidualnych zmieniły się z inflacji na recesję w 2023 r.

Potencjalne ryzyko dla inwestycji w ciągu najbliższych 12 miesięcy Marzec Wrzesień
Inflacja 27% wskazało jako największe ryzyko 11% wymieniło jako największe ryzyko
Stan gospodarki krajowej (potencjalna recesja) 8% wskazało jako największe ryzyko 32% wymieniło jako największe ryzyko
Wysokie stopy procentowe 10% wymieniło jako największe ryzyko 15% wymieniło jako największe ryzyko
Konflikt międzynarodowy 22% wymieniło jako największe ryzyko 8% wymieniło jako największe ryzyko