IPO Watch wyniki za drugi kwartał 2011

0
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Warszawska giełda na pierwszym miejscu w Europie pod względem liczby debiutów. Londyn wciąż dominuje jednak pod względem wartości IPO.

W drugim kwartale 2011 r. na najważniejszych giełdach w Europie odnotowano 48% wzrost wartości pierwszych ofert publicznych (Initial Public Offering – IPO) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego – wynika z najnowszej kwartalnej ankiety PwC (wcześniej PricewaterhouseCoopers) dotyczącej debiutów giełdowych (IPO Watch Europe). W ostatnich trzech miesiącach na europejskich rynkach wartościowo dominowały oferty spółek surowcowych.

Pod względem wartości ofert w drugim kwartale 2011 r. liderem ponownie okazał się Londyn, gdzie odnotowano oferty stanowiące aż 77% łącznej wartości wszystkich IPO w Europie w tym okresie. Dobra koniunktura na rynku surowców wsparła IPO Glencore, spółki zajmującej się obrotem surowcami naturalnymi, oraz Vallares, spółki inwestycyjnej z branży ropy naftowej i gazu. Te dwie londyńskie oferty stanowiły razem ponad 8,0 mld euro z 13,4 mld euro łącznej wartości ofert na głównych rynkach europejskich w drugim kwartale 2011 r. Spośród 134 IPO odnotowanych w minionym kwartale, pięć największych ofert stanowiło łącznie 9,4 mld euro.

Na drugiej pozycji w Europie pod względem wartości ofert w drugim kwartale 2011 r. uplasowała się Deutsche Börse (959 mln euro), a na trzecim miejscu rynek warszawski. Łączna wartość ofert przeprowadzonych na GPW wyniosła 600 mln euro, co oznacza pięciokrotny wzrost w stosunku do pierwszego kwartału 2011 r. (121 mln euro). W analogicznym okresie 2010 r., głównie dzięki ofertom PZU oraz Tauron Polska Energia, łączna wartość IPO wyniosła 3.150 mln euro.

Pod względem liczby debiutów, GPW w Warszawie – podobnie jak w pierwszym kwartale – pozostawała pierwszym rynkiem w Europie. W okresie od kwietnia do czerwca 2011 r. na warszawskim parkiecie zadebiutowało łącznie 55 spółek (13 na rynku głównym i 42 na NewConnect) – tym samym został pobity rekord z pierwszego kwartału bieżącego roku, kiedy to na GPW odnotowano 45 debiutów. Dla porównania, w drugim kwartale 2010 r. na warszawskim rynku miało miejsce łącznie 25 IPO.

Tomasz Konieczny, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC, stwierdził:

„Na europejskich giełdach nadal odczuwa się niepokój związany z sytuacją gospodarczą niektórych krajów, w tym Grecji, co znajduje wyraz w rosnącej liczbie doniesień o odkładaniu planów IPO. Obawy te mają również wpływ na wyceny poszczególnych spółek, co z kolei prowadzi do rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami emitentów a potencjalnych inwestorów. Kraje europejskie, znajdujące się pod silną presją ukierunkowaną na zmniejszenie zadłużenia, mogą w najbliższej przyszłości rozważać zakrojone na dużą skalę programy prywatyzacji majątku państwowego przez giełdę. Zdaniem PwC, może to przyczynić się do znacznego napływu inwestorów zainteresowanych takimi ofertami”.

W Stanach Zjednoczonych łączna wartość ofert przekroczyła 8,5 mld euro już drugi kwartał z rzędu, głównie za sprawą spółek z sektora technologicznego (takich jak Yandex i LinkedIn), których oferty stanowiły aż 36% łącznej wartości amerykańskich IPO.

Warto jednak odnotować, że w skali globalnej coraz większe zagrożenie dla pozycji Londynu stanowi rosnąca konkurencja, m.in. ze strony rynku w Hongkongu, który z coraz większym powodzeniem przyciąga ostatnio marki konsumenckie, takie jak Prada. PwC szacuje, że w Hongkongu do końca 2011 r. odbędzie się 110 IPO o łącznej wartości ok. 35 mld euro.

Jacek Socha, wiceprezes PwC w Polsce, dodał:

„Trudne warunki rynkowe miały niekorzystny wpływ na aktywność IPO w całej Europie w drugim kwartale, będącym zazwyczaj jednym z najbardziej aktywnych okresów w roku kalendarzowym pod względem zarówno wartości ofert, jak i liczby debiutów. Inwestorzy są bardzo ostrożni w swoich decyzjach, a także bardziej sceptyczni wobec prognoz finansowych. Ostatnie europejskie IPO dowodzą, że inwestorzy w dalszym ciągu skłonni są zaufać emitentom, ale tylko tym oferującym akcje po cenie adekwatnej do aktualnej sytuacji na rynku. Mimo, iż warunki na rynku są trudne, to w nadchodzących miesiącach w dalszym ciągu spodziewamy się wielu transakcji, w tym również tych o dużej wartości. Sukcesem zakończyła się sprzedaż akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej o wartości prawie 1,5 mld euro, a dwa hiszpańskie banki – Banca Civica i Bankia – planują pozyskać łącznie ponad 5 mld euro”.

KOMENTARZ DO RYNKU POLSKIEGO

Pięciu zagranicznych emitentów na rynku głównym GPW. Rekordowa liczba debiutów na NewConnect.

Największymi IPO na warszawskiej giełdzie w okresie od kwietnia do czerwca 2011 r. były oferty pośrednika finansowego Open Finance (111 mln euro), słoweńskiego banku Nova Kreditna Banka Maribor (104 mln euro) oraz spółki świadczącej usługi windykacyjne Kruk (93 mln euro). Warto także podkreślić, że w drugim kwartale na rynku głównym GPW odnotowano aż cztery IPO spółek prowadzących działalność na Ukrainie: Industrial Milk Company (producent mleka), KSG Agro (branża rolnicza), WESTA ISIC (producent akumulatorów) oraz Ovostar Union (producent jaj). Łączna wartość ofert przeprowadzonych przez wymienione ukraińskie spółki wyniosła 101 mln euro.

Miniony kwartał cechował się rekordową aktywnością IPO na rynku NewConnect. Na alternatywnym parkiecie zadebiutowały aż 42 spółki, przeprowadzając oferty o łącznej wartości 38,4 mln euro. Największym IPO była oferta akcji spółki budowlanej K.P.B.P. Budus (7,4 mln euro). W drugim kwartale na NewConnect zadebiutował też kolejny zagraniczny emitent – była to zarejestrowana w Wielkiej Brytanii spółka inwestycyjna AerFinance, która przeprowadziła ofertę o wartości 1,7 mln euro.

Filip Gorczyca, menedżer w zespole ds. rynków kapitałowych PwC, w następujący sposób skomentował wyniki rynku pierwotnego w Warszawie:

„Biorąc pod uwagę niepewność utrzymującą się na globalnych rynkach, drugi kwartał jak i całe pierwsze półrocze możemy uznać za dobry okres dla GPW. Mimo zaledwie jednej i do tego częściowo tylko udanej oferty prywatyzacyjnej w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku (BGŻ), GPW umocniła swoją pozycję w czołówce giełd europejskich. Rosnąca liczba emitentów zagranicznych częściowo wypełniła lukę spowodowaną brakiem dużych ofert spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, takich jak PZU czy Tauron w roku ubiegłym. Wyraźnie widać, że działania GPW mające na celu przyciągnięcie jak największej liczby emitentów zza naszej wschodniej granicy, w tym stworzenie indeksu WIG-Ukraine, przynoszą wymierne efekty. O sile GPW może świadczyć również to, że jest wybierana jako najlepsze miejsce do notowań akcji przez spółki z tak odległych krajów naszego regionu jak Słowenia. Pozostaje mieć nadzieję, że trend ten utrzyma się oraz że do zagranicznych emitentów akcji stopniowo dołączą również zagraniczni emitenci papierów dłużnych na rynku Catalyst.”

Odnosząc się do perspektyw i zmian na rynku w najbliższym czasie, Jacek Socha, wiceprezes PwC w Polsce, dodał:

„GPW rozpoczyna trzeci kwartał bardzo mocnym akcentem, jakim jest debiut Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Liczę, że oferta JSW uplasuje się obok takich ofert jak Glencore czy Vallares jako jedno z największych tegorocznych IPO w Europie. To z kolei powinno dodatkowo umocnić pozycję naszej giełdy i wspierać napływ nowego kapitału z zagranicy. O ile klimat inwestycyjny na światowych rynkach nie ulegnie znacznemu pogorszeniu, to należy się spodziewać, że jeszcze większa liczba emitentów polskich i zagranicznych będzie chciała przeprowadzić IPO na GPW w drugiej połowie roku.”