IPOPEMA Dłużny SFIO najlepszym funduszem długu na rynku

Boguslaw Stefaniak – szef rynku obligacji w Ipopema TFI
Bogusław Stefaniak - szef rynku obligacji w Ipopema TFI

IPOPEMA Dłużny zyskał w grudniu 0,81% a w całym 2018 wynik 4,4%. To najlepszy wynik wśród polskich funduszy detalicznych obligacji skarbowych, wyprzedzając niemal o 1% kolejny fundusz w swojej kategorii. Aktywa funduszu przekraczają w chwili obecnej 200 mln zł.

Grudzień 2018 pod znakiem wzrostów polskich obligacji

Na dodatnią stopę zwrotu w minionym miesiącu złożyły się w głównej mierze inwestycje w polskie długoterminowe obligacje skarbowe, w obligacje indeksowane inflacją oraz w obligacje zmiennokuponowe. Inwestycje w obligacje zagraniczne miały w minionym miesiącu niewielki wkład do wyniku funduszu.

Grudzień charakteryzował się pozytywnymi tendencjami w polskiej gospodarce. Produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie o 4,7% r/r, a sprzedaż detaliczna nawet o 6,9%. Dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw pokazała wzrost o 7,7%, a zatrudnienia wzrost o 3,0%. Bezrobocie utrzymało się na najniższym poziomie w historii na poziomie 5,7%. Pomimo mocnego wzrostu gospodarczego nadal nie widać było presji cenowej.

Boguslaw Stefaniak szef rynku obligacji w Ipopema TFI
Boguslaw Stefaniak – szef rynku obligacji w Ipopema TFI

Grudzień 2018 – podobnie jak cały 2018 rok – był pozytywny dla posiadaczy polskiego długu. Negatywny sentyment, powstały w związku z aferą w KNF i odwołaniem przewodniczącego Komisji szybko się ulotnił, a inwestorzy skupili się na bardzo pozytywnych informacjach dotyczących wykonania budżetu państwa oraz niskich odczytach inflacji.

Na silny popyt ze strony banków i funduszy inwestycyjnych nałożył się popyt inwestorów zagranicznych. W konsekwencji, ceny obligacji skarbowych mocno wzrosły na całej krzywej dochodowości. Rentowność 10-letniego benchmarku spadła z 3,04% do 2,83%, 5-letniego z 2,46% do 2,27%, a dwulatki z 1,53% do 1,33%. Na głównych światowych rynkach długu umocnienie trwało cały miesiąc. Powodem takiego zachowania były spadające ceny ropy naftowej, znacznie obniżające przyszłą ścieżkę inflacyjną oraz obawa o spowolnienie gospodarki światowej. Rentowność niemieckich 10-letnich obligacji spadła z 0,31% do 0,24%, a amerykańskich z 2,98% do 2,68% – podkreśla zarządzający funduszem Boguslaw Stefaniak – szef rynku obligacji w Ipopema TFI.

Obligacje skarbowe w 2019 mogą przyciągnąć więcej inwestorów

W ocenie zarządzających IPOPEMA TFI inwestycje w obligacje skarbowe powinny  być atrakcyjną lokatą kapitału w 2019 roku. Należy mieć na uwadze ostatnie silne wzrosty cen, które mogą przynieść chwilowe korekty, natomiast w dłuższej perspektywie IPOPEMA TFI widzi duży potencjał krajowym rynku obligacji. Takiemu podejściu powinno sprzyjać: łagodne podejście Rady Polityki Pieniężnej do kwestii podwyżek stóp procentowych,  znakomita sytuacja polskiego budżetu, a zatem niska podaż na aukcjach organizowanych przez Ministerstwo Finansów oraz dalsze napływy na rynek funduszy obligacyjnych, związane z niskimi stawkami depozytów.