Jak się zdobywa unijne finansowanie? Zaproszenie na Dzień z Horyzontem 2020

konferencja wykład raport komputer marketing

Dzień z Horyzontem 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizują „Dzień z Horyzontem 2020” – dzień informacyjny na temat unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. Wydarzenie odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4 w Warszawie.

Wydarzenie jest adresowane do beneficjentów programów ramowych, ale przede wszystkim do nowych uczestników, których pragniemy zainteresować unijnymi grantami i zachęcić do udziału w Programie Ramowym UE Badań i Innowacji – Horyzont 2020 – mówi dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE (KPK).

Do ubiegłego roku polskie organizacje pozyskały blisko 372 mln euro dofinansowania w ramach Horyzontu 2020. Największą pulę pieniędzy zdobył przemysł (blisko 105 mln euro), z czego aż 70 mln euro pozyskały polskie małe i średnie przedsiębiorstwa. Znacząco wzrosło również zaangażowanie uczelni i instytutów, które uzyskały blisko 203 mln euro dofinansowania z Komisji Europejskiej (ponad 99,3 mln euro same uczelnie).

– Horyzont 2020 to międzynarodowa „Liga Mistrzów” badań i innowacji. Oferta programu jest bardzo szeroka – od prestiżowych grantów European Research Council (ERC) i projektów stricte naukowych, poprzez projekty zachęcające do rozwoju kariery naukowej i mobilności (Działania Marii Skłodowskiej-Curie), projekty dla samorządów i NGO’sów, po ambitne projekty badawcze i wdrożeniowe dla firm. A dotychczasowy udział Polski w Horyzoncie 2020 nie odzwierciedla naszego potencjału – mówi dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK.

W ostatnich latach trwania programu Komisja Europejska ma do rozdysponowania jeszcze prawie 30 mld euro. Podczas „Dnia z Horyzontem 2020” eksperci KPK opowiedzą o tym, co program oferuje naukowcom, przedsiębiorcom i instytucjom w konkursach na lata 2019-2020.

 

– Granty europejskie mają opinię trudnych do zdobycia, chcemy przekonać, że nie taki diabeł straszny jak, go malują. Doświadczenia polskich laureatów pokażą, że uzyskanie grantów jest możliwe, a realizacja projektów jest doskonałą okazją do rozwoju kariery naukowej, a także budowania potencjału jednostek, w których są one realizowane – zachęca Magdalena Chomicka, ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

O korzyściach, jakie daje udział w Horyzoncie 2020, będą przekonywać ci, którzy odnieśli w nim sukcesy. Wśród nich dr Piotr Nowak, który zdobył prestiżowy ERC Starting Grant – pierwszy matematyczny grant ERC w Polsce. Realizuje go w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie, ale prowadzi też szeroką współpracę międzynarodową.

Historię swojego sukcesu w Horyzoncie 2020 opowie również dr hab. inż. Aleksander Poreda, prof. UR – kierownik międzynarodowych studiów doktoranckich w zakresie słodownictwa i browarnictwa, realizowanych w ramach projektu European Joint Doctorate in Food Science na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

O tym, jak poziom konkurencyjności jednostki podnosi zatrudnianie w niej wybitnych badaczy z zagranicy powie prof. Robert Hołyst z Instytutu Chemii Fizycznej PAN – jednej z trzech polskich instytucji, które przyjęły najwięcej zagranicznych naukowców w ostatnich 10 latach. (CZYTAJ TAKŻE: 20-lecie MSCA:  niemieccy i hiszpańscy naukowcy wybrali Polskę)

– Zachęcamy naukowców i przedsiębiorców do aplikowania o granty w Horyzoncie, bo naprawdę warto. To nie tylko korzyści finansowe – wysoki poziom dofinansowania i kosztów pośrednich, ale przede wszystkim dostęp do wiedzy i nowych technologii, sieci kontaktów na najwyższym międzynarodowym poziomie, a także wzrost rozpoznawalności, budowa marki i prestiż – dodaje dyr. Krasiński.

Instytucje, które starają o się o wyższą kategorię naukową, bądź o utrzymanie dotychczasowej powinny pamiętać, że nowe kryteria ewaluacji wyraźnie zwiększają znaczenie unijnych grantów w ogólnej ocenie parametrycznej uczelni czy instytutu.

–  Dodatkową zachętą do udziału w wydarzeniu niech będzie fakt, że nowy system oceny działalności naukowej wysoko punktuje zaangażowanie uczelni i instytutów w realizację projektów w Horyzoncie 2020. W szczególności jest to istotne w przypadku przyznawania kategorii A+ – podkreśla dyrektor Krajowego Punkt Kontaktowego PB UE.

Zgodnie z nowymi zasadami dotyczącymi ewaluacji jednostek naukowych, punkty za udział
w projektach realizowanych w ramach Programów Ramowych UE liczy się podwójnie,
a w przypadku grantów ERC – poczwórnie.

Horyzont 2020 ma również szeroką ofertę dla firm, które chciałyby sfinansować działania B+R. Dotąd ponad 300 polskich przedsiębiorstw zdobyło w ramach tego programu blisko 105 mln euro. Swoimi doświadczeniami w staraniu się o unijne dofinansowanie podzieli się z uczestnikami „Dnia z Horyzontem 2020” Krzysztof Samp z firmy ITTI  (laureat Kryształowej Brukselki 2018) w kategorii małe i średnie przedsiębiorstwa.

W dalszej części wydarzenia uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach równoległych prowadzonych przez ekspertów KPK na temat wybranych obszarów tematycznych w programie Horyzont 2020 i szczegółowych zasad aplikowania w otwartych konkursach.

Kwietniowe spotkanie w CZIiTT PW będzie doskonałą okazją do nawiązania kontaktów, które mogą w przyszłości zaowocować utworzeniem konsorcjum projektowego. Osoby i zespoły mające pomysł na projekt oraz przygotowujące wnioski mają także szanse na indywidualne konsultacje
z ekspertami KPK.

Partnerami „Dnia z Horyzontem 2020” są: Sieć KPK oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Program i rejestracja: http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-z-horyzontem-2020

Więcej informacji o KPK i Horyzoncie 2020: www.kpk.gov.pl