Jak wybrać odpowiednią kancelarię restrukturyzacyjną?

Jak wybrać odpowiednią kancelarię restrukturyzacyjną

Kancelaria Restrukturyzacyjna specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym, więc można liczyć na profesjonalne doradztwo. Prowadzi działania mające na celu chronić przedsiębiorstwo przed upadłością. Zajmuje się negocjacjami z wierzycielami, doprowadzając do zawierania porozumień.

Kiedy jest przeprowadzana restrukturyzacja spółki?

W każdym przedsiębiorstwie mogą pojawić się przejściowe problemy finansowe, ale gdy trwają zbyt długo, istnieje niebezpieczeństwo bankructwa. Aby uniknąć upadłości i utraty majątku, warto zdecydować się na restrukturyzację. Z tego rozwiązania może skorzystać firma jednoosobowa, spółka i gospodarstwo rolne. Przeprowadzaniem postępowania zajmuje się Kancelaria Restrukturyzacyjna, specjalizująca się w prawie restrukturyzacyjnym i zapewnia pomoc prawną, dzięki której firma może liczyć na szereg udogodnień.

Licencjonowany Doradca restrukturyzacyjny z Kancelarii zajmuje się całym procesem. Prawnik dobiera odpowiednie narzędzia, dzięki którym można zapobiec likwidacji spółki. Głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest spłacenie zadłużeń i uniknięcie ich w przyszłości. Najpopularniejszą, bo też najkorzystniejszą formą restrukturyzacji, jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Szybkie działanie jest też korzystne cenowo. Zawsze jednak przeprowadzane jest przed sądem, który przychylnie podchodzi do ratowania firm.

Jak wybrać odpowiednią kancelarię restrukturyzacyjną?

Spółka potrzebuje ochrony prawnej, w tym przeciwegzekucyjnej. Przedsiębiorstwo, które boryka się z problemami finansowymi ma, lub jest zagrożone wypowiadaniem umów: najmu, dzierżawy, kredytowej, leasingowej, a wierzyciele czekają na uregulowanie płatności za dostawy surowców, produktów czy usług. Zaległości w płatnościach dotyczą również urzędów, więc bez pomocy prawnika, trudno poradzić sobie z tego rodzaju trudnościami. Doradca prowadzący postępowanie restrukturyzacyjne dąży do porozumienia się z wierzycielami, zwołując zgromadzenie i przeprowadzane jest głosowanie nad nowym planem spłaty zadłużeń.

Spółka nie musi zabiegać o ugodę ze wszystkim wierzycielami, lecz z większością, więc jest duże prawdopodobieństwo, na pozytywne podejście do sytuacji przedsiębiorstwa. Dzięki temu, że spółka uzyska preferencyjny harmonogram spłaty długów, może dalej funkcjonować, regulując zobowiązania. Prawnik dąży do umorzenia odsetek, kosztów egzekucyjnych i sądowych, a także wydłużenia okresu spłaty długów. Wierzyciele z reguły godzą się na układ, bo mają większe szanse na odzyskanie należności, niż w przypadku upadłości spółki.

W jakiej formie może być prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne spółki?

Postępowanie restrukturyzacyjne spółki może być prowadzone, w takich formach, jak: postępowanie o zatwierdzenie układu; przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe i sanacyjne. Każda z wymienionych procedur cechuje się przebiegiem i dokładnymi przesłankami, które pozwalają na ich otwarcie. Najbardziej rozbudowanym postępowaniem jest sanacja, przeprowadzane w sytuacji, gdy spółka ma poważne problemy finansowe.

Tego typu restrukturyzacja pozwala poprawić wyników finansowe przedsiębiorstwa i doprowadzić do ugody z wierzycielami, zapobiegając upadłości spółki. Dłużnik ma ograniczone prawo do zarządzania swoją firmą. Po otwarciu postępowania wygasają prokury i pełnomocnictwa. Sąd powołuje zarządcę licencjonowanego, któremu firma wydaje dokumentację i majątek. Proces restrukturyzacji może trwać nawet do trzech lat i negatywnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa.