Fotowoltaika i umowy pełne pułapek – Prezes UOKiK nałożył gigantyczną karę za stosowanie klauzul naruszających prawa konsumentów

UOKiK

Prezes UOKiK nałożył 12,5 miliona złotych kary dla spółki BO Energy za wymuszanie niekorzystnych dla konsumentów warunków. W umowach, urząd, ujawnił 12 niedozwolonych klauzul, wpływających negatywnie na prawa konsumenta. Spółka BO Energy (wcześniej FG Energy) z Krakowa specjalizuje się w sprzedaży i montowaniu instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka oferuje kompletne wykonanie instalacji, zapewniając ekspertyzę na każdym etapie prac – od audytu, przez projekt, aż po wykończenia i oddanie finalnego produktu.

Urząd dopatrzył się niedozwolonych zapisów we wzorach umów, na podstawie których dochodziło do realizacji instalacji. Chroniły one jedynie interesy spółki i jednocześnie naruszały dobro inwestorów, wprowadzając zmiany np. dotyczące wzrostu cen bądź zmiany terminów wykonania prac. Nieadekwatnymi warunkami były m. in.:

  • Obowiązek zatwierdzenia projektu instalacji, co mogło ograniczać swobodę oceny, czy zaproponowane rozwiązania spełniają oczekiwania konsumenta.
  • Możliwość pojawienia się kosztów dodatkowych – wzrostu ceny dla klienta, która podczas doboru wykonawcy mogła odgrywać rolę.
  • Niezależne od klienta opóźnienia w realizacji instalacji spowodowane warunkami pogodowymi.
  • Ochrona wykonawcy bez rekompensaty dla konsumenta. Natomiast w przypadku wycofania się klienta, płaci on karę umowną 1000 zł.
  • Braki w umowach skutkujące w niepewności klienta co do zgodności realizacji produktu z jego potrzebami.

Jako że, popularność i popyt na instalacje fotowoltaiczne wciąż rośnie i dodatkowo jest poważną inwestycją czasem wynoszącą nawet dziesiątki tysięcy złotych, przedsiębiorcy nie powinni mieć możliwości stosowania „abuzywnych klauzul, naruszających prawa konsumenta”, jak twierdzi Tomasza Chróstny, prezes UOKiK. Działalność spółki narażała i nie zabezpieczała interesów konsumentów, inwestujących w technologie, co więcej mogła skutkować w niepożądanych efektach (wymienionych powyżej). Jest to druga kara dla tej firmy, pierwsza, została nałożona w grudniu 2022 r. a jej wartość wynosiła 28 milionów złotych za stosowanie nieuczciwych praktyk. W tym wprowadzanie w błąd co do nieodpłatnego audytu czy też współpracy z Ministerstwem Klimatu.

Autor: r. pr. Sylwia Werpachowska, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy