Jak wygląda umowa faktoringowa?

faktoring

W dzisiejszym świecie, gdzie płynność finansowa odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu przedsiębiorstwa, warto wiedzieć, gdzie i w jaki sposób szukać pomocy, gdy kontrahenci nie regulują swoich zobowiązań terminowo. Faktoring to rozwijająca się bardzo dynamicznie forma finansowania, stworzona, by wspierać biznesy w takich sytuacjach. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że jako biznesmen niejednokrotnie sięgniesz po umowę faktoringową. Poznaj wszystkie szczegóły dotyczące tego dokumentu.

Faktoring to instrument finansowy, który cieszy się dużym zaufaniem przedsiębiorców. Jednak mimo że jest jednym z najbardziej cenionych rozwiązań finansowania na rynku pozabankowym, podczas przygotowywania i podpisywania umowy faktoringowej warto przypilnować kilku kluczowych aspektów, które mogą mieć istotne znaczenie dla obu stron transakcji. Co powinno wzbudzić szczególne zainteresowanie podpisującego taką umowę? Przeczytaj w artykule.

Umowa faktoringu — podstawowe informacje

Umowa faktoringu jest zawierana pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, w celu skorzystania z usługi finansowania faktur. Dokumentuje kluczowe ustalenia dotyczące rodzaju faktoringu, kwoty i okresu finansowania oraz praw i obowiązków obu stron. Znajdują się w niej również dane usługodawcy i usługobiorcy.

Ideą umowy faktoringu jest zobowiązanie faktoranta (przedsiębiorcy, który wykupuje usługę) do przekazania wierzytelności pieniężnych na konto faktora. Faktor zostaje z kolei zobowiązany do zapewnienia finansowania na rzecz faktoranta z tytułu zaległych płatności jego klientów. W zależności od ustaleń może też odpowiadać za wszelkie działania związane z przekazem płatności czy oferować dodatkowe usługi, w postaci wsparcia:

 • marketingowego,
 • prawnego,
 • windykacyjnego.

Co istotne, umowa faktoringowa jest elastycznie negocjowana, aby dostosować ją do indywidualnych potrzeb klienta.

Umowa faktoringu — umowa nienazwana

Ze względu na to, że przedsiębiorca przenosi na faktora własność wierzytelności wynikających z wystawionych przez siebie faktur, czy umów dostawy, a faktor jest zobowiązany do udzielania z tego tytułu swego rodzaju pożyczki, umowa faktoringu łączy w sobie elementy innych dokumentów tego typu:

 • umów związanych z cesją wierzytelności;
 • umów sprzedaży;
 • umów pożyczki;
 • umów zlecenia;
 • umów o dzieło.

Innymi słowy, umowa faktoringu jest umową nienazwaną, która powstaje w oparciu o zasadę swobody umów.

Jak powinna wyglądać umowa faktoringowa?

Umowy nienazwane rzadko mają jeden odgórnie ustalony wzór. Umowa faktoringu jest dokumentem, którego treść zmienia się w zależności od zakresu usług i rodzaju faktoringu, którego dotyczy. A więc w szerokiej perspektywie określa ją Kodeks cywilny oraz Kodeks spółek handlowych, a w wąskiej — specyfika jej przedmiotu i całej branży.

Przykładem dobrze napisanej oraz rzetelnie regulującej prawa i obowiązki usługodawcy i usługobiorcy umowy faktoringowej, jest wzór dostępny na stronie https://www.czerwona-skarbonka.pl/umowa-faktoringu-wzor/.

To siedmiostronicowy dokument, który można pobrać z serwisu w formacie PDF, wydrukować i wypełnić lub wyszczególnić istotne elementy i wzorować na nich swój własny formularz.

Niezbędne elementy umowy faktoringu

Mimo elastycznej (do pewnego stopnia) formy tego dokumentu, w każdej umowie faktoringu powinny odnaleźć się poniższe informacje, jak:

 • Szczegółowe dane usługobiorcy: nazwa i adres przedsiębiorstwa, numeru KRS oraz ewentualny pełnomocnik prezesa/właściciela firmy;
 • Numer konta bankowego przedsiębiorstwa, na który zostaną przelane (z tytułu faktoringu) środki;
 • Miejsce zawarcia umowy;
 • Data zawarcia umowy;
 • Czas trwania umowy;
 • Wszystkie płatności składające się na całkowity, finalny koszt usługi oraz zasady i terminy ich naliczania;
 • Rodzaj faktoringu, który określa aspekty związane z odkupieniem wierzytelności i sposób działania na wypadek braku spłaty długu przez kontrahenta usługobiorcy;
 • Dane wszystkich kontrahentów, którzy są przyczyną powstania wierzytelności;
 • Szczegóły dotyczące wszystkich ewentualnych usług dodatkowych.

Popularną praktyką jest zawarcie w umowie faktoringowej podziału warunków na:

 • ogólne warunki umowy (OWUF),
 • szczegółowe warunki umowy (SWUF).

Zapisy OWUF wprowadzone przez firmę faktoringową zazwyczaj nie podlegają negocjacjom. To indywidualne ustalenia dotyczące SWUF i rodzaju wybranego faktoringu decydują o finalnej treści umowy.

Umowa faktoringu — rodzaje faktoringu

Najczęściej wybieranymi usługami dotyczącymi finansowania faktur są te, z zakresu:

 1. Faktoringu niepełnego

  Umowa w tym przypadku polega wyłącznie na cesji wierzytelności i szybkim pokryciu przez faktora niespłaconych należności od wybranych kontrahentów. Faktoring niepełny to jednak ryzyko niewypłacalności dłużnika, które pozostaje po stronie faktoranta. Przedsiębiorca sam musi dochodzić swoich praw poprzez działania windykacyjne czy sądy.

 2. Faktoringu pełnego

  Usługi, które w tym przypadku otrzymuje faktorant, obejmują pełne odkupienie wierzytelności. To oznacza, że podpisując umowę faktoringu pełnego, dług „przestaje być problemem” firmy, ponieważ to faktor w świetle prawa staje się wierzycielem.

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia umowy faktoringu?

Zarówno w przypadku faktoringu pełnego, jak i niepełnego, firmy faktoringowe przed przygotowaniem oferty i umowy, na pewno będą wymagały skompletowania i dostarczenia pewnej dokumentacji.

W jej skład najczęściej wchodzą:

 • wypełniony druk wniosku o faktoring;
 • dokumenty poświadczające sytuację finansową usługobiorcy;
 • zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu skarbowego o niezaleganiu ze składkami i płatnościami;
 • lista płatników lub wierzycieli oraz zawarte z nimi umowy (czy wystawione faktury), które doprowadziły do powstania długu.

Wymagania względem dokumentów, które należy przygotować, mogą różnić się w zależności od zakresu usług faktoringowych i wewnętrznej polityki faktora.

Co jeszcze warto wiedzieć o faktoringu?

Jeśli zastanawiasz się, czym dokładnie jest faktoring i jakie daje możliwości, a także chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o jego rodzajach — pomocny może być artykuł, który znajdziesz pod linkiem: https://www.tysol.pl/a81515-jak-firmy-moga-wykorzystac-faktoring.

Jeżeli natomiast jesteś już zdecydowany na usługi faktoringu i szukasz wskazówek przed zawarciem umowy, warto byś pamiętał o kilku zasadach.

 1. Zwróć szczególną uwagę na całkowity koszt, jaki wygenerują usługi faktoringowe i oszacuj jego opłacalność w odniesieniu do swojej działalności gospodarczej.
 2. Dokładnie sprawdź zakres usług, który wykupujesz. Przed podpisaniem dokumentu musisz rozumieć, co jest przedmiotem umowy faktoringu oraz każdy z jego zapisów.
 3. Wiedz, że choć w całej usłudze bezpośredni udział bierze wyłącznie finansujący oraz finansowany, zasadniczo możesz wyróżnić trzy strony umowy faktoringu. Trzecim podmiotem jest każdy kontrahent faktoranta, który doprowadził do zachwiania płynności finansowej. Zanim zawrzesz umowę, dowiedz się, jak wygląda kwestia informowania Twoich klientów o faktoringu.