Jaki faktoring wybrać?

umowa

Faktoring to jeden ze sposobów finansowania działalności oparty na cesji wierzytelności wynikających z faktur. Dostępnych jest kilka wariantów i modeli rozliczeń, dzięki czemu przedsiębiorca może wybrać najodpowiedniejszy dla siebie. Usługa skierowana jest zarówno do małych, jak i dużych firm, z uwzględnieniem freelancerów i dużych korporacji. Czym różnią się poszczególne rodzaje?

1. Faktoring pełny czy niepełny?

2. Faktoring pojedynczy czy globalny?

3. Faktoring z cesją cichą czy jawną?

Podstawowe rozróżnienie dzieli faktoring na wierzytelnościowy (właściwy), o którym więcej poniżej, oraz faktoring odwrócony, nazywany także dłużnym.

Faktoring pełny czy niepełny?

Jak czytamy na faktoria.pl, faktoring pozwala na sfinansowanie sprzedaży lub zakupów. Dostępne są tutaj dwie opcje: pełna lub niepełna. W pierwszym przypadku faktorant przyjmuje na siebie ryzyko niewypłacalności, jeśli więc klient nie ureguluje należności, będzie on samodzielnie odzyskiwał dług. W tym przypadku koszt faktoringu jest dość wysoki, dlatego decydują się na niego raczej średnie i duże przedsiębiorstwa. W przypadku faktoringu niepełnego, gdy klient nie zapłaci w określonym terminie, istnieje konieczność zwrotu zaliczki.

Faktoring pojedynczy czy globalny?

W tym przypadku rozróżnienie dokonywane jest ze względu na liczbę faktur przekazanych do sfinansowania. W przypadku faktoringu pojedynczego są to dokumenty wybrane, z czego korzystają zwłaszcza przedsiębiorcy potrzebujący szybkiej gotówki lub mający zbyt wiele środków zamrożonych w fakturach. O faktoringu globalnym mówi się wówczas, kiedy firma przekazuje wszystkie faktury wystawione klientom, o których wspomina umowa faktoringu. Z tej opcji korzystają najczęściej poszukujący płynności finansowej poprzez finansowanie faktur lub wystawiający wiele faktur z długimi terminami płatności. To także metoda umożliwiająca egzekwowanie należności, jeśli klient ma problem z dyscypliną.

Faktoring z cesją cichą czy jawną?

W tym przypadku decyzję należy podjąć uwzględniając możliwe reakcje klienta. Jeśli przedsiębiorcy zależy na tym, aby kontrahent nie miał świadomości, że reguluje należności przelewem na konto faktora, powinien wybrać wariant cesji cichej. Pozwala ona zachować dobre relacje biznesowe, a jednocześnie usprawnić proces otrzymywania pieniędzy za wykonywane usługi. W przypadku cesji jawnej klient informowany jest o fakcie cesji wierzytelności i zmianie podmiotu oczekującego na uregulowanie należności. Ta metoda wpływa na lepszą dyscyplinę kontrahenta, jednak może negatywnie odbić się na wzajemnych kontaktach.