Jakie produkty sprzedawać w sklepikach szkolnych?

0
Dobrawa Biadun Lewiatan
Dobrawa Biadun
Należy umożliwić Ministerstwu Zdrowia określanie wykazu produktów, które mogą być sprzedawane w sklepikach szkolnych – proponuje Konfederacja Lewiatan wraz z Polską Federacją Producentów Żywności – Związkiem Pracodawców.

Dzisiaj obie organizacje przekazały do Sejmu poprawki do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Poparli je również Pracodawcy RP, Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych „Polbisco” oraz Związek „Polskie Mięsko”.Zdaniem przedsiębiorców branży spożywczej wprowadzenie rekomendowanego wykazu żywności, która może być sprzedawana bądź podawana w sklepikach szkolnych rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące tego, jakie produkty mogą być sprzedawane lub podawane dzieciom w szkolnych sklepikach. W poselskim projekcie ustawy zapisano, że produkty mogłyby być sprzedawane w sklepikach, pod warunkiem, że udział w nich różnych składników, np. cukru nie przekroczy sztywno określonych wielkości.

– To są propozycje niewłaściwe z legislacyjnego punktu widzenia i wprowadzają nierówność w traktowaniu producentów różnych produktów – wskazuje dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan. Wprowadzenie w ustawie sztywnych wartości granicznych będzie bardzo trudne do ocenienia przed dyrektora szkoły. Nawet ajenci sklepików, którzy kupują towar od pośredników, nie mają informacji o pełnym składzie ilościowym produktu, ponieważ te informacje podlegają tajemnicy handlowej.

Dlatego zdaniem producentów należy umożliwić Ministrowi Zdrowia określanie wykazu produktów. W ten sposób uwzględniane będą potrzeby zdrowotne i żywieniowe dzieci oraz rekomendowane normy żywieniowe – dodaje ekspertka Lewiatana.

Konfederacja Lewiatan