Jakie szkolenia biznesowe polecane są dla nowo upieczonych menadżerów?

0
szkolenia konferencje

Z awansem na stanowisko menadżera wiąże się zupełnie nowy zakres obowiązków zawodowych. Dotyczą one przede wszystkim obszarów takich jak zarządzanie projektami oraz zarządzanie zespołem. Wbrew pozorom, oba te zagadnienia mogą być wyzwaniem, a aby mu podołać, menadżer powinien nieustannie poszerzać wiedzę i zdobywać nowe kompetencje. Pomogą w tym umiejętnie dobrane szkolenia.

Na jakie szkolenia biznesowe powinien uczęszczać świeżo upieczony menadżer? Wiele zależy od:

  • specyfiki branży firmy, w której jest on zatrudniony,
  • wielkości zespołu, którym zarządza,
  • struktury organizacyjnej firmy.

Niemniej jednak, kluczowe obszary, w których szkolenia są absolutnie nieodzowne, to zarządzanie zespołem oraz zarządzanie projektami.

Jakie szkolenia z zakresu zarządzania projektami będą kluczowe?

Praca metodą projektu stała się domeną większości nowoczesnych firm – zarówno tych małych, jak i działających na szerszą skalą. Warto jednak wiedzieć, że istnieje cała gama różnorodnych metodyk zarządzania projektami. Najpopularniejszymi są metodyki lean oraz agile. Menadżer powinien w pierwszej kolejności odbyć szkolenia – wprowadzające lub rozszerzające wiedzę – z zakresu metodyki stosowanej w organizacji, np. Scrum czy Six Sigma, a następnie poszerzać swoje kompetencje. Dzięki temu będzie on mógł w przyszłości wprowadzać innowacje do sposobu pracy swojego zespołu. Listę szkoleń z zarządzania projektami znajdziecie na https://eventis.pl/szkolenia/zarzadzanie-projektami

Efektywne zarządzanie zespołem

Szkolenia z zakresu zarządzania zespołem to drugi obszar, w którym menadżer powinien się podszkolić. Bez względu na to, czy w zespole jest kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, to od tego, jakim liderem okaże się osoba zarządzająca, zależy efektywność jego pracy.

Kluczowe umiejętności z tego obszaru dotyczą kwestii takich jak:

  • motywowanie pracowników – menadżer powinien poznać różne techniki związane m.in. z feedbackiem, systemem nagradzania czy wprowadzaniem zdrowej rywalizacji,
  • efektywna komunikacja – liczą się m.in. przejrzyste przekazywanie poleceń, utrzymywanie dobrej atmosfery w zespole, jak również umiejętność sprawnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
  • delegacja zadań – sprawny podział obowiązków tak, aby dopasować je do kompetencji pracowników to klucz do szybkiej realizacji kolejnych etapów projektów.

Jak widać, dobry menadżer to taki, który nieustannie się rozwija, łącząc wiedzę teoretyczną z praktyką.