Jerzy Karney dołączył do AFORTI Collections. Spółka ma ambitne plany na ekspansję

fuzja umowa praca

Ostatnie miesiące są bardzo udane dla AFORTI Collections. Spółka z miesiąca na miesiąc osiąga coraz to lepsze wyniki, a teraz została dodatkowo wzmocniona, ponieważ doradcą zarządu został Jerzy Karney. Zaangażowanie tak doświadczonego menadżera zwiastuje aktywne działania, które będą miały miejsce w najbliższym czasie.

Pierwsze półrocze 2020 roku w wykonaniu AFORTI Collections okazało się być najlepszym w historii spółki. Pomimo pandemii COVID-19, wyniki operacyjno-sprzedażowe w każdym miesiącu bardzo dynamicznie rosły. Dzięki dobremu dostosowaniu się do pracy w stanie zagrożenia epidemicznego, m.in. poprzez wykorzystanie technologii teleinformatycznych czy elastycznych procedur, AFORTI Collections w pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku uzyskało wartość nominalną zleceń windykacyjnych na poziomie ponad 310 mln PLN, co było wynikiem niemal o 30 proc. lepszym niż w analogicznym okresie w 2019 roku. Jeszcze korzystniej to prezentuje się pod względem przyjętej liczby zleceń. W tym przypadku nastąpiła poprawa aż o 123 proc., co przełożyło się na ponad 94 tys. zleceń.

Inwestycja w rozwój

Pomimo bardzo dobrych wyników osiąganych w trudnym czasie pandemii, AFORTI Collections nieustannie myśli o dalszym rozwoju. Zarząd spółki w szczególności rozważa szeroką ekspansję zagraniczną, która jest jednym z celów strategicznych całej Grupy AFORTI. W związku z tymi ambitnymi planami, do polskiej spółki windykacyjnej dołączył znany menadżer Jerzy Karney. Nowy doradca zarządu ma wspomóc markę w jej ekspansji na inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

Jerzy Karney należy do czołówki polskich menadżerów, którzy specjalizują się w dziedzinie fuzji i przejęć. Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych firmach na rynku finansowym – m.in. w Pekao S.A. oraz w instytucjach należących do Grupy Raiffesien czy PZU Group S.A. Poza pracą w branży finansowej, Karney sprawował funkcje strategiczne w tak uznanych markach, jak Indykpol, Trans Polonia, Gatta czy G2A.com. Teraz swoją wiedzę i umiejętności będzie mógł pokazać w AFORTI Collections, w którym będzie odpowiedzialny za akwizycje zainicjowane przez spółkę zarówno na rynkach zagranicznych, jak i w Polsce.

–  Dywersyfikacja przychodów, w szczególności z uwzględnieniem rynków rozwijających się to droga, którą powinno podążać każde przedsiębiorstwo. Czasy pandemii dobitnie pokazały, że firmy mające ograniczone źródła przychodów miały największe problemy z utrzymaniem płynności. Dlatego AFORTI Collections, które w niedalekiej przyszłości chce być jednym z najmocniejszych brandów windykacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, intensywnie myśli o wyjściu ze swoimi usługami poza granice Polski – mówi Jerzy Karney.

Wykorzystanie potencjału M&A

Pozyskanie przez Grupę AFORTI tak uznanego menadżera jak Jerzy Karney to wyraźny sygnał, że polski holding finansowy chce postawić na ekspansję z wykorzystaniem fuzji i przejęć. Jak się okazuje, jest to coraz częściej wybierana droga rozwoju przez polskich przedsiębiorców. Raport „Emerging Europe M&A 2019/2020”, przygotowany przez kancelarię CMS we współpracy z EMIS, wskazuje, że w 2019 roku Polacy byli drugim – po Rosjanach – największym inwestorem z regionu CEE. Firmy z naszego kraju dokonały aż 136 przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej o łącznej wartości ponad 1,8 mld euro.

Zdaniem nowego doradcy zarządu AFORTI Collections, właśnie teraz jest dobry moment na wykorzystanie pełni potencjału drzemiącego w M&A. – Uważamy, że aktualnie jest idealny czas na wzbogacenie portfolio Grupy AFORTI o nowe spółki. Kryzys gospodarczy nie wpłynął znacząco na kondycję naszego holdingu, natomiast nie może tego samego powiedzieć wiele innych instytucji finansowych w całej Europie. Dlatego zamierzamy wyciągnąć pomocną dłoń do podmiotów mających problemy. Wierzę, że dzięki kooperacji uda nam się wypracować efekt synergii. Znajomość rynku oraz specyfiki lokalnych klientów przez przejmowane spółki w połączeniu z naszym doświadczeniem i wypracowanymi procedurami, może dać nam przewagę konkurencyjną na każdym rynku Europy Środkowo-Wschodniej – tłumaczy Karney.

O dobrym momencie na wykorzystanie fuzji i przejęć świadczy również najnowsza publikacja „World Investment Report 2020”, przygotowana przez ONZ. Według prognoz opublikowanych przez tę międzynarodową organizację, bezpośrednie inwestycje zagraniczne w skali całego globu spadną w ciągu najbliższych lat o 40 proc. Jest to przede wszystkim skutek pandemii COVID-19, która spowodowała, że wiele firm musiało wycofać się lub przełożyć na późniejszy okres swoje plany inwestycyjne.

– To nie są dobre informacje szczególnie dla krajów rozwijających się, które potrzebują zagranicznego kapitału do utrzymania rozwoju. Jednakże z perspektywy kupującego są to pozytywne doniesienia. Mniejszy popyt na dany podmiot powoduje, że jego wycena jest w pełni rynkowa. Dzięki temu zarówno Grupa AFORTI, jak i inne spółki posiadające odpowiednie rezerwy kapitału mogą rozszerzyć swoją markę bez generowania nadmiernie dużych kosztów – podsumowuje Jerzy Karney.