Joanna Tomicka-Zawora komentuje wyniki Open Finance za III kw. 2018 r.

Po 9 miesiącach 2018 r. Grupa Open Finance SA odnotowała przychody 287,5 mln zł, co oznacza wzrost o 7,9% w stosunku do analogicznego okresu ubr. Pośrednictwo przy kredytach hipotecznych to wciąż najmocniejsza strona działalności Grupy. W ciągu pierwszych 3 kwartałów br. Grupa wygenerowała zysk netto 7,9 mln zł.

– Wyniki Open Finance po trzech kwartałach są bardzo dobre – mówi w rozmowie z MarketNews24 Joanna Tomicka-Zawora, Prezes Zarządu Open Finance SA i Home Broker SA. – Biorąc pod uwagę wyniki sprzedażowe, kredyty hipoteczne były na poziomie 7 mld zł, jest to wzrost o ponad 30 proc.

Największym atutem Open Finance SA nieprzerwanie pozostaje właśnie pośrednictwo przy kredytach hipotecznych. Sieci sprzedaży Open Finance zamknęły pierwsze 3 kwartały 2018 roku sprzedażą kredytów na poziomie 8,1 mld zł, co stanowi wzrost o 29% w stosunku do analogicznego okresu roku 2017. Prawie 6,8 mld zł z tej sumy stanowiły kredyty hipoteczne, których sprzedaż dynamicznie wzrosła, o 34% rok do roku. Spółka zanotowała wzrosty nie tylko w segmencie kredytów mieszkaniowych, ale również gotówkowych, gdzie sprzedaż wyniosła 719 mln zł, co daje poprawę wyniku o 12% w ujęciu rok do roku oraz firmowych ze sprzedażą na poziomie 601 mln zł, co oznacza wzrost o 5% rok do roku.

W spółce Home Broker S.A. przychody za 3 kwartały 2018 roku wyniosły 47,2 mln złotych, co oznacza spadek o 22% w stosunku do tego samego okresu w roku 2017. Natomiast EBIDTA ukształtowała się na poziomie 2,7 mln zł, co jest spadkiem o 37,4% względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Strata netto spółki za pierwsze 9 miesięcy roku 2018 wyniosła 4,1 mln zł.