Józef Wancer uhonorowany przez Pracodawców RP

0

Od 2002 roku Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej przyznają nagrody dla wybitnych Polaków, których działalność przynosi szczególne korzyści polskiej gospodarce. W tym roku, podczas dwunastej edycji Wektorów wśród uhonorowanych znalazł się prezes Zarządu Banku BGŻ – Józef Wancer.

Józef Wancer został doceniony za wybitne, wieloletnie osiągnięcia w dziedzinie bankowości w okresie polskiej transformacji ustrojowej. – Gdy wracałem 20 lat temu do Polski, nie podejrzewałem, że w życiu zawodowym odegram taką rolę w transformacji systemu bankowego, dziś mogę te doświadczenia przekazywać innym – podkreślał prezes Wancer.

– Wektory wędrują (…) w ręce tych, którzy z wielką pasją i oddaniem budują pomyślność swoją i naszego kraju. Honorujemy naszą nagrodą osobowości wyrastające ponad przeciętne. Nagradzamy ludzi, którzy tworzą wartości konstytuujące naszą gospodarkę – mówił podczas gali wręczenia Wektorów Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP.

Zaznaczył, że od lat kapitule konkursu przyświeca jedna idea: nagradzać i upowszechniać najlepsze wzory i praktyki oraz zachęcać innych do ich powielania. Andrzej Malinowski wskazał, że nagrody przyznawane są przedsiębiorcom, politykom, przedstawicielom świata kultury, mediów oraz organizacji społecznych, którzy ciężką pracą dają przykłady godne naśladowania.

Super Wektora 2013 – specjalną nagrodę dla wybitnej osoby, która ciężką i twórczą pracą przyczynia się do wspólnego dobra, wręczono Januszowi Lewandowskiemu. Komisarz ds. budżetu i programowania finansowego Komisji Europejskiej został nagrodzony za „uporczywe i konsekwentne – mimo wielu przeciwności – budowanie polskiej gospodarki wolnorynkowej oraz za realizowanie wizji Unii Europejskiej zgodnej z aspiracjami i oczekiwaniami polskich przedsiębiorców”.

***
WEKTORY – nagrody przyznawane przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej Konfederację Pracodawców Polskich) od roku 2002. Przyznawane są osobom, które swoją działalnością, w różnych dziedzinach gospodarki wskazują godne naśladowania kierunki postępowania, są autorami nowatorskich rozwiązań, szczególnie cennych dla polskiej gospodarki i życia społecznego

Czytaj również:  Funt pozostaje słaby, ale potrzeba mocniejszego impulsu, by wywołać trwalsze załamanie kursu