JR HOLDING ASI S.A. chce zainwestować w SatRevolution S.A. i wprowadzić spółkę na GPW

January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING
January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING (foto: materiały prasowe)

JR HOLDING ASI S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2012 r., podpisała list intencyjny ze spółką SatRevolution S.A. JR HOLDING ASI S.A. zamierza zainwestować w ten podmiot oraz wesprzeć go we wprowadzeniu na rynek akcji NewConnect lub rynek regulowany GPW.

JR HOLDING ASI S.A. podpisała list intencyjny ze spółką SatRevolution S.A. dotyczący współpracy w kilku obszarach. Jednym z nich jest doprowadzenie do wejścia SatRevolution S.A. lub podmiotu wchodzącego w skład jej grupy kapitałowej do zorganizowanego obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Współpraca spółek nie wyklucza także upublicznienia SatRevolution S.A. poprzez połączenie z publiczną spółką akcyjną w ramach realizacji transakcji odwrotnego przejęcia. JR HOLDING ASI S.A. zamierza także udzielić finansowania tej spółce na jej dalszy rozwój. SatRevolution S.A. działa w branży kosmicznej i zajmuje się kompleksowo projektowaniem, produkcją i umieszczaniem na orbitach okołoziemskich nanosatelitów obserwacyjnych zbierających dane optyczne. Spółka ta zamierza rozwijać swoje technologie oraz usługi w zakresie dostarczania danych optycznych wysokiej rozdzielczości, a także zamierza rozwinąć swoją działalność na rynkach zagranicznych. Szczegółowe zasady, zakres oraz warunki finansowe dotyczące współpracy pomiędzy JR HOLDING ASI S.A. a SatRevolution S.A. zostaną ustalone w umowie o współpracy, której uzgodnienie i podpisanie ma nastąpić w terminie do dnia 31.03.2021 r.

„Podpisanie listu intencyjnego z SatRevolution S.A. stanowi realizację naszej zaktualizowanej strategii rozwoju. Podmiot ten działa w bardzo przyszłościowej branży i osiąga już znaczące sukcesy. Upublicznienie SatRevolution S.A. z pewnością przyczyni się do wzrostu wartości spółki i jej dalszego dynamicznego rozwoju. JR HOLDING ASI posiada ogromne doświadczenie w zakresie wspierania spółek przy wejściu na rynek publiczny poprzez odwrotne połączenie, dlatego jesteśmy przekonani, że także ten projekt uda nam się z sukcesem zrealizować.” – komentuje January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING ASI S.A.

JR HOLDING ASI S.A. jest spółką inwestycyjną notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r. Spółka dokonała w ostatnim czasie aktualizacji strategii rozwoju na lata 2020-2022. JR HOLDING ASI S.A. zamierza osiągnąć do końca 2022 r. wartość aktywów w portfelu inwestycyjnym na poziomie 3 mld zł oraz rozpocząć pierwsze inwestycje w spółki zagraniczne i globalne, a także zainwestować w latach 2021-2022 środki w wysokości od 200 mln zł do 500 mln zł m.in. w projekty z obszaru Digital Business. Emitent planuje również przenieść notowania na rynek główny GPW w Warszawie.