JR HOLDING ASI S.A. miał 482 mln zł zysku netto w 2020 r.

January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING
January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING (foto: materiały prasowe)

JR HOLDING ASI S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2012 r., zakończyła 2020 rok zyskiem netto w wysokości ponad 482 mln zł. Wartość portfela inwestycyjnego Spółki na koniec minionego roku przekroczyła poziom 839 mln zł.

Zakończony 2020 rok był najlepszym w wieloletniej historii JR HOLDING ASI S.A. Osiągnięcie tak dobrych wyników było możliwe dzięki realizacji opublikowanej pod  koniec  2019  r.  nowej  strategii  rozwoju  na  lata  2020-2022. W styczniu br. została ona zaktualizowana i przyjęte zostały nowe, ambitniejsze cele. Spółka do końca 2022 r. planuje osiągnąć wartość aktywów portfela inwestycyjnego na poziomie 3 mld zł i rozpocząć  pierwsze  inwestycje  w  spółki  zagraniczne oraz  o  zasięgu globalnym,  a  także zainwestować w latach 2021-2022 środki w wysokości od 200 mln zł do 500 mln zł m.in. w projekty z obszaru Digital Business. Zarząd JR HOLDING ASI S.A. bardzo dobrze ocenia zakończony rok i dąży do utrzymania dobrych wyników finansowych w kolejnych latach.

„Nasze wyniki finansowe uznajemy za bardzo dobre. Zakładany w strategii rozwoju poziom  aktywów  na  poziomie 1  mld  zł został zrealizowany  w  zaledwie  dziewięć miesięcy. Obecnie będziemy się koncentrowali na nowych inwestycjach w projekty z obszaru nowych mediów, energii odnawialnej, digital business, gier komputerowych oraz biotechnologii. Planujemy też dokonać częściowych lub całkowitych wyjść z niektórych projektów i reinwestować te środki w spółki o ponadprzeciętnym potencjalne wzrostu.” – mówi January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING ASI S.A.

W ramach nowych inwestycji w spółki z zakresu Digital Business JR HOLDING ASI S.A. chce inwestować w podmioty dostarczające rozwiązania w technologiach m.in. 5G, sztucznej inteligencji, usług chmurowych, SaaS, analizy predykcyjnej, Internetu rzeczy czy Blockchain. Obecnie Spółka posiada niezwykle szerokie portfolio projektów inwestycyjnych z obszaru odnawialnych źródeł energii, rynku gier, nowych technologii oraz biotechnologii. Plany zakładają także sprzedaż wszystkich nieruchomości, co pozwoli na uwolnienie zamrożonej gotówki oraz zniwelowanie poziomu zadłużenia do zera.

Na przełomie roku 2021/2022 JR HOLDING ASI S.A. chce dokonać zmiany rynku notowań na rynek regulowany GPW. Prowadzone są też prace nad prospektem emisyjnym związanym z emisją akcji z prawem poboru, które zostało przydzielone akcjonariuszom w listopadzie 2020 r.