OANDA uzyskuje zielone światło od KNF na transakcję nabycia TMS Brokers

Komisja Nadzoru Finansowego

– Światowy lider w dziedzinie usług obrotu instrumentami finansowymi, usług walutowych i analitycznych, OANDA Global Corporation, uzyskał akceptację organu regulacyjnego na nabycie czołowego polskiego brokera, Domu Maklerskiego TMS Brokers SA (TMS). Komisja Nadzoru Finansowego nie wyraziła zastrzeżeń co do transakcji.

Gavin Bambury prezes OANDA, stwierdził: „Cieszymy się, że uzyskaliśmy zielone światło od regulatora na transakcję nabycia TMS Brokers. Z niecierpliwością czekamy na finalizację już zatwierdzonej transakcji i na rozpoczęcie działań ukierunkowanych na integrację naszej infrastruktury technologicznej, kluczowych narzędzi i platform do handlu w celu zapewnienia możliwie najlepszych usług zarówno klientom OANDA jak i TMS”.

Spółka OANDA zawarła umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów w TMS Brokers we wrześniu 2020 roku. Transakcja jest pierwszą z serii strategicznych przejęć, które OANDA planuje zrealizować na przestrzeni najbliższych lat.