JR HOLDING S.A. rozwija segment nieruchomości

January Ciszewski
January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., osiągnęła w marcu br. 410 tys. zł netto skonsolidowanych przychodów z wynajmu posiadanych nieruchomości. Emitent realizuje również założenia przyjętej Strategii Rozwoju.

W analogicznym okresie 2015 r. przychody Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. z wynajmu powierzchni w posiadanych nieruchomościach wyniosły 394 tys. zł netto, więc tegoroczny wynik wykazuje 4% wzrost. Z kolei łączna wartość przychodów Spółki w marcu 2016 r. uwzględniająca sprzedaż w segmencie fotowoltaiki przekroczyła 587 tys. zł netto. Narastająco, po trzech miesiącach tego roku skonsolidowane przychody Emitenta z wynajmu nieruchomości ukształtowały się na poziomie 1.242 tys. zł netto, podczas gdy rok wcześniej było to 1.155 tys. zł netto. Łączne przychody Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. wraz z Columbus Energy S.A. sięgnęły w 1 kw. 2016 r. kwoty 3.217 tys. zł netto. Osiągnięte wyniki finansowe świadczą o stałym postępie w zakresie zarządzania posiadanymi nieruchomościami.

January Ciszewski
January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

„Bardzo nas cieszy ciągła progresja wypracowywanych przychodów z wynajmu powierzchni w nieruchomościach należących do spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Cały czas prowadzimy działania, które mają na celu z jednej strony wzrost uzyskiwanych przychodów z wynajmu, a z drugiej optymalizację kosztów funkcjonowania poszczególnych obiektów. Dzięki temu możemy osiągać coraz wyższe rentowności w tym segmencie biznesowym. Bardzo dobrze rozwija się również spółka Columbus Energy S.A., która z miesiąca na miesiąc podpisuje coraz więcej umów na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych.” – ocenia January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

W ubiegłym tygodniu Spółka zawarła porozumienie inwestycyjne, którego celem jest realizacja projektu deweloperskiego polegającego na budowie oraz komercjalizacji osiedla mieszkaniowego o powierzchni ok. 15 tys. PUM. Wartość całego przedsięwzięcia szacowana jest na ok. 100 mln zł brutto. Realizacja tego projektu inwestycyjnego może w istotny sposób wpłynąć na wyniki finansowe JR HOLDING S.A. w kolejnych latach.

Emitent zawiązał także spółkę StepCloser S.A., w której objął 40% akcji. Podmiot ten będzie zajmował się rozwojem sieci kart StepCloser i rozważa upublicznienie na rynku NewConnect. JR HOLDING S.A. zapewni nowej spółce finansowanie w kwocie 2 mln zł, które zostanie przeznaczone na realizację jej planu inwestycyjnego. Środki te posłużą przede wszystkim do zakupu aplikacji i jej wdrożenia oraz do rozbudowy struktury handlowej na terenie całego kraju.

Grupa Kapitałowa JR HOLDING S.A. zanotowała w 2015 r. zysk netto w wysokości 6,6 mln zł, notując tym samym wyraźny wzrost w stosunku do 2014 r. o 154 %. Był to zarazem najlepszy rok dla Spółki w całej jej historii. Emitent od początku października 2015 r. znajduje się w składzie Segmentu NewConnect Lead, który grupuje 27 największych i najpłynniejszych podmiotów z alternatywnego rynku.