JR HOLDING S.A. wpisana do Rejestru Zarządzających ASI

January Ciszewski
January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., powzięła informację o wpisie przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi. Emitent zrezygnuje z inwestycji w nieruchomości i skoncentruje się na inwestycjach w spółki działające w branży odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych oraz sztucznej inteligencji.

Spółka powzięła informację o jej wpisie przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi. Realizując uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.06.2019 r. JR HOLDING S.A. rezygnuje z inwestycji w nieruchomości i koncentruje się jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna na działalności inwestycyjnej i zaangażowaniu w spółki z branży odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych oraz sztucznej inteligencji. Zarząd Spółki opracowuje nową strategię działalności, którą przedstawi do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta, którego termin odbycia planowany jest na listopad 2019 r. Zarząd JR HOLDING S.A. uważa, że wpis Spółki do Rejestru Zarządzających ASI stanowi bardzo ważny moment w jej historii i pozwoli na budowanie dalszego wzrostu wartości dla Akcjonariuszy.

„Wpis Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi jest dla nas kolejnym etapem przekierowania działalności inwestycyjnej z nieruchomości na nowe i rozwojowe obszary. Chcemy skoncentrować się na inwestycjach w podmioty działające w branży Odnawialnych Źródeł Energii, gier komputerowych oraz sztucznej inteligencji, bowiem właśnie w nich dostrzegamy wysoki potencjał wzrostu. Obecnie pracujemy nad nową strategią rozwoju, którą przedstawimy Akcjonariuszom do zatwierdzenia podczas najbliższego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki planowanego na listopad 2019 r.” – komentuje January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

JR HOLDING S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r., która działa w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz zajmuje się realizacją projektów inwestycyjnych. Emitent jest akcjonariuszem notowanej na rynku NewConnect spółki Columbus Energy S.A., która jest liderem na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. JR HOLDING S.A. jest także akcjonariuszem Setanta S.A. – spółki notowanej na Głównym Rynku GPW w Warszawie. Podmiot ten jest w trakcie połączenia z wydawnictwem gier komputerowych ALL IN! GAMES Sp. z o.o. W portfelu inwestycyjnym Emitenta znajduje się także notowane na NewConnect spółki Synerga.fund S.A. oraz ONE MORE LEVEL (poprzez ZIELONA Sp. z o.o.).

Oceń artykuł
0 / 5

Your page rank: