Jarosław Gowin: Już ponad połowa przedsiębiorców w Polsce zakłada firmy przez Internet

Jarosław Gowin
Jarosław Gowin - Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii – przewodniczący RDS

W 2020 roku prawie 110 tys., czyli niemal 42 proc. firm, zostało założonych przez Internet, a w pierwszym kwartale tego roku z takiej formy wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej skorzystało już 54 proc. przedsiębiorców. Wśród nich najwięcej jest młodych osób z Mazowsza, zajmujących się handlem. Od II kwartału 2021 r. wpisu online do CEIDG będzie można dokonywać już tylko przez platformę Biznes.gov.pl.

Na przestrzeni ostatnich lat sukcesywnie rośnie liczba firm zakładanych przez Internet. Prawie 42 proc. wszystkich działalności gospodarczych, które Polacy otworzyli w 2020 r. była rejestrowana online. To ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej (20,7 proc.) i prawie trzy razy tyle, co w 2018 r. (15,5 proc.). W ciągu trzech ostatnich lat liczba firm założonych przez Internet wzrosła ponad dwukrotnie: z 50,4 tys. w 2018 r. do 109,8 tys. w 2020 r. Tylko w styczniu br. firmy założone online stanowiły blisko 55 proc. wszystkich aktywnych podmiotów gospodarczych w Polsce, a w całym pierwszym kwartale ten odsetek wyniósł 54 proc. W styczniu 2020 r. było to ponad dwa razy mniej – 23,4 proc.

– Jestem przekonany, że w tym roku te dane jeszcze wzrosną. Od początku stycznia aż 11,5 tys. spośród 21,4 tys. nowych firm zostało zarejestrowanych bez wizyty w urzędzie. To kolejny dowód na to, że Polacy z coraz większą swobodą korzystają z dostępnych narzędzi internetowych i również za ich pośrednictwem nie tylko się komunikują, ale także załatwiają coraz więcej spraw biznesowych i urzędowych – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii.

Mniej wniosków o likwidację i zawieszenie firmy

Ze względu na pandemię miniony rok był bardzo trudny dla wielu przedsiębiorców, ale nie zniechęcił ich do zakładania nowych przedsiębiorstw. Większa liczba działalności zawieszonych na początku 2021 r. niż w analogicznym okresie 2020 roku wynika z naturalnych cykli funkcjonowania firm. Jest to wyraźnie widoczne szczególnie w tak obszernym zbiorze jak baza CEIDG, gdzie jest ponad 2,5 mln aktywnych podmiotów. Potwierdzeniem tego trendu jest znacznie mniejszy odsetek wniosków dotyczących zawieszenia i likwidacji działalności odnotowany w minionym roku. Mimo wszystkich przeciwności w 2020 r. było ich o 12 proc. mniej niż rok wcześniej.

Analiza liczby aktywnych i zawieszonych działalności jednoznacznie wskazuje, że w 2020 roku, za wyjątkiem okresu lockdownu od połowy marca do początku czerwca, firm przybywało w takim samym stopniu jak rok wcześniej. Choć pandemia dla wielu z nich była bardzo dotkliwa, wiosenny lockdown właściwie nie zburzył trendu wypracowanego w 2019 roku.

Obraz polskiego przedsiębiorcy

Dużą popularnością wśród przedsiębiorców zakładających firmę przez Internet cieszy się detaliczna i hurtowa działalność handlowa. Tylko w 2020 r. drogą elektroniczną wpłynęło do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 19,1 tys. wniosków dotyczących tego sektora. Drugą najpopularniejszą kategorią branżową była działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 18,4 tys. zgłoszeń. Na trzecim i czwartym miejscu znalazły się: informacja i telekomunikacja (14,5 tys.) oraz budownictwo (14,3 tys.).

Dane z CEIDG z ostatnich lat pokazują, że w zakresie rozpoczynania własnej działalności przez Internet najbardziej aktywne są osoby młode – ponad połowa z nich nie ma 40 lat i prowadzi swoje firmy na Mazowszu. W 2020 r. 46,1 tys. firm założyli przedsiębiorcy w wieku 28-37 lat, a 30,2 tys. jeszcze młodsi – 18-27 lat.

W zeszłym roku mężczyźni założyli 68,8 tys. firm (63 proc.), przeważnie w branży budowlanej (12,8 tys. wniosków), kobiety natomiast – 41 tys. (37 proc.), najczęściej była to działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (8,1 tys. wniosków).

Najwięcej nowych biznesów od lat powstaje na Mazowszu. W zeszłym roku było to 17,7 tys. zgłoszeń online. Na drugim na liście Śląsku w 2020 r. założono 9,8 tys., a w Małopolsce, która zamyka pierwszą trójkę – 8,3 tys. podmiotów gospodarczych. Najmniej osób, które zdecydowały się na założenie własnego biznesu, było w woj. opolskim (1,5 tys.) i lubuskim (1,6 tys.).

Własną działalność zakładają nad Wisłą nie tylko Polacy, ale także cudzoziemcy. Prawie jedna trzecia, czyli 461 spośród 1515 wniosków obcokrajowców, została zarejestrowana na Mazowszu. Na drugim miejscu w tej kategorii jest Małopolska ze 157 rejestracjami, a na trzecim – Dolny Śląsk (114). Działający w Polsce cudzoziemcy najczęściej rejestrowali przez Internet działalność z sektora informacji i telekomunikacji.

Jeszcze prościej

Dotychczas firmę można było założyć online na dwa sposoby – składając wniosek o wpis do rejestru CEIDG przez stronę ceidg.gov.pl lub przez platformę Biznes.gov.pl.

W II kwartale tego roku łączymy oba te portale dla przedsiębiorców. Powstanie Konto Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl. Chcemy w ten sposób uprościć i przyspieszyć całą procedurę załatwiania spraw urzędowych, w tym także podatkowych i organizacyjnych, przez Internet. Już dziś na Biznes.gov.pl za pośrednictwem intuicyjnych kreatorów przedsiębiorca jest prowadzony krok po kroku nie tylko przez proces rejestracji firmy, ale też przy okazji każdej zmiany w CEIDG – mówi Jarosław Gowin.