Kamień węgielny pod budowę nowoczesnej linii produkcyjnej

Synthos S.A.

Synthos S.A.SYNTHOS S.A. rozpoczął inwestycję budowy linii produkcyjnej zaawansowanych technologicznie kauczuków typu SSBR. Koszt przedsięwzięcia wynosi 568 mln zł, z czego 147 mln zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków unijnych.

17 czerwca 2013 r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę instalacji kauczuków SSBR. W uroczystości wzięli udział m.in. Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego, Tomasz Tomczykiewicz, Wiceminister Gospodarki, Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz władze samorządowe.

Celem inwestycji jest rozwój portfolio poprzez wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego produktu w postaci kauczuku SSBR. Ten rodzaj kauczuków otrzymywany będzie w oparciu o technologię pozyskaną na podstawie umowy licencyjnej zawartej z firmą The Goodyear Tire & Rubber Company. Zdolności produkcyjne instalacji wynosić będą 90.000 ton rocznie.

Kauczuki SSBR produkowane w oparciu o tę technologię stosowane są w produkcji nowoczesnych opon zarówno letnich jak i zimowych („performance tires”). Opony wykonane z użyciem tych kauczuków, w porównaniu do opon wytworzonych z użyciem kauczuków tzw. emulsyjnych (E-SBR) charakteryzują się lepszą przyczepnością do nawierzchni drogi (w tym do mokrej nawierzchni) oraz umożliwiają zmniejszenie zużycia paliwa poprzez niższe opory toczenia. Własności te poprawiają w znacznym stopniu bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Jak pokazują analizy, rynek na te opony będzie rozwijał się w tempie wyższym niż na opony tradycyjne, co wynika z prowadzonej w krajach rozwiniętych, w tym w Unii Europejskiej, polityki poszanowania energii i redukcji emisji CO2, co znalazło odzwierciedlenie w prawodawstwie obejmującym tzw. etykietowanie opon („labeling”).

SYNTHOS S.A. rozwija ponadto własny program badawczy w zakresie najwyższej jakości kauczuków SSBR jak i pozostałych grup produktowych. Służy temu istniejące od 2010 roku i rozbudowywane obecnie Centrum Badawczo-Rozwojowe nowych technologii.

Inwestycja ma również szczególne znaczenie dla rozwoju gospodarczego powiatu oświęcimskiego i powiatów sąsiednich. W wyniku realizacji projektu utworzone zostaną co najmniej 162 nowe miejsca pracy, w tym co najmniej 11 w działalności badawczo – rozwojowej.

Realizacja inwestycji przy wsparciu z funduszy unijnych pozwoli również osiągnąć dodatkowe korzyści. Najważniejszym z nich będzie wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Grupy Kapitałowej Synthos S.A. na rynkach światowych, poprzez wdrożenie technologii innowacyjnej w skali świata oraz zaoferowanie nowych, innowacyjnych produktów, co z kolei pozwoli na znaczące zwiększenie wolumenu i wartości eksportowanych towarów.