KDPW obniża opłaty i uruchamia usługi zgodnie z nowymi regulacjami UE

rp_aacafe9a86_1437181717-sroka-oplaty.png

 

W przyszłym roku spadną opłaty pobierane przez KDPW. Wprowadzane są nowe usługi w odpowiedzi na obowiązki nałożone przez UE. Zwiększy się też automatyzacja procesów, a depozyt chce aktywnie uczestniczyć w integracji europejskich izb rozliczeniowych.

 – Co roku obniżamy opłaty. Również od 2014 roku przyjęliśmy pewne propozycje zmiany opłat, które spowodują, że rynek będzie tańszy – mówi Iwona Sroka, prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. – W tej chwili jesteśmy na etapie dyskutowania ich z Izbą Domów Maklerskich, z zespołem doradczym, który mamy przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, po to, żeby przedstawić radzie nadzorczej, a następnie regulatorowi do zatwierdzenia.

Według Iwony Sroki, naczelnym zadaniem powinno być obecnie wzmacnianie polskiego rynku kapitałowego w obliczu zmian, które zachodzą na rynkach europejskich, związanych z nowymi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa transakcji.

  Te nowe regulacje oczywiście są dobre, sprawiają, że jest większe zaufanie do rynku, że rynki się unifikują, są do siebie podobne, ale jednocześnie odkrywają nas na konkurencję – mówi prezes KDPW. – Trzeba dbać o to, żeby zachować pewne elementy rynku niszowego i korzyści z tym związane, wzmacniać lokalną bazę uczestników rynku, inwestorów, emitentów, spółek, jednocześnie nie tracąc na tych wyzwaniach europejskich.

Aby sprostać tym wyzwaniom, rynek musi być bezpieczniejszy i tańszy. Temu ma służyć automatyzacja części procesów i obniżka części opłat. Zmiany, które już wprowadzono, przynoszą już efekty.

– Przychodzą do nas duzi uczestnicy z innych rynków i stwierdzają, że te rozwiązania regulacyjne, technologiczne, które stosujemy są standardowe. Dla przykładu dwa lata temu zaadaptowany na obydwu rynkach, zarówno terminowym, jak i kasowym, system zarządzania ryzykiem oparty na metodologii SPAN (kalkulator depozytów). Jest tożsamy z tym, który stosuje kilkadziesiąt instytucji rozliczeniowych na całym świecie – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes prezes KDPW.

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA (European Securities Market Authority) zarejestrował 7 listopada br. Repozytorium Transakcji w KDPW, stwierdzając tym samym, że spełnia ono wszelkie wymagania stawiane repozytoriom zgodnie z wymogami rozporządzenia EMIR. Reguluje ono m.in. kwestie funkcjonowania izb rozliczeniowych CCP, rozliczania transakcji z rynku OTC, jak również obowiązku raportowania informacji o zawieranych kontaktach terminowych do repozytoriów na terenie całej UE.

Na wdrożenie części unijnych regulacji jest jeszcze czas, ale – co podkreśla Iwona Sroka – izby rozliczeniowe już stosują zasadę współpracy po to, by koszty były jak najniższe.

 W przypadku centralnych depozytów papierów wartościowych natomiast  sytuacja jest trochę odleglejsza w czasie. CSD Regulation, czyli regulacja dotycząca centralnych depozytów, wejdzie w życie zapewne dopiero około 2015 roku. Zatem odrębność depozytów na poszczególnych rynkach zostanie jeszcze przez jakiś czas zachowana – wyjaśnia Sroka.