KHNP przygotowuje się do udziału w polskim programie energetyki jądrowej

KHNP Shin-Kori elektrownia atomowa

KHNP jest jednym z liderów spośród dostawców technologii, ubiegających się o udział w polskim projekcie budowy elektrowni jądrowych. Spółka, która niedawno wyraziła zamiar wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu, znajduje się w ścisłej czołówce światowych firm realizujących budowę nowych bloków jądrowych, rywalizujących w dążeniu do rozwiązania problemu zmian klimatycznych.

Globalne ocieplenie stało się już faktem i jest wyzwaniem, z którym pilnie musimy się zmierzyć. Kluczem do jego rozwiązania jest dekarbonizacja. W tym względzie energia jądrowa stanowi najbardziej wydajne źródło energii, ponieważ bez niej większość państw nie jest w stanie osiągnąć zerowej emisyjności netto. Ponadto energia odnawialna nie jest w stanie zapewniać zasilania podstawowego ze względu na ograniczenia techniczne, wymaga zatem wsparcia niezawodnymi i stabilnymi źródłami energii.

Zalicza się do nich energetyka jądrowa, która gwarantuje nie tylko niezawodne dostawy energii, ale także prężny wzrost gospodarczy. Sektor energetyki jądrowej na całym świecie ciągle się rozwija, a kraje, które już odniosły sukces we wprowadzeniu u siebie energii jądrowej, osiągnęły nowy etap rozwoju przemysłowego i gospodarczego.

KHNP dostarczy Polsce swoją najnowocześniejszą technologię

KHNP uważnie obserwuje „Program polskiej energetyki jądrowej”, traktując go jako jeden ze swoich najwyższych priorytetów. Flagowy model firmy – zaawansowany Reaktor Generacji III+, jest optymalizowany i ulepszany pod kątem wymagań państw importujących tę technologię. KHNP planuje zaproponowanie Polsce modelu APR1400 o znacząco podwyższonym poziomie bezpieczeństwa, spełniając w ten sposób wymagania IAEA i WENRA.

Dzięki wdrażaniu nowych technologii rozwijanych w oparciu o pięćdziesięcioletnie doświadczenie w obszarze projektowania, budowy, eksploatacji i utrzymania reaktorów jądrowych, firma KHNP znacząco zwiększyła między innymi bezpieczeństwo, ekonomiczność oraz łatwość eksploatacji i utrzymania APR1400. Model ten zaopatrzono w liczne nowe rozwiązania z obszarów cyberbezpieczeństwa, ochrony przed kolizjami ze statkami powietrznymi, a także dodatkowe zabezpieczenia wprowadzone po wypadku w Fukushimie oraz zapobiegające zagrożeniom sejsmicznym.

Pomyślna eksploatacja elektrowni referencyjnych

Reaktory APR1400 sprawdziły się doskonale zarówno w Republice Korei, jak i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA). Blok 3 elektrowni Shin-Kori w Korei Południowej pomyślnie przeszedł jeden bezproblemowy cykl eksploatacji (ang. One Cycle Trouble-Free – OCTF), nawet pomimo tego, że był pierwszym egzemplarzem danego typu (ang. First of a Kind – FOAK). Po osiągnięciu tego celu, w kolejnych latach zgodnie z planem rozpoczęto budowę trzech dodatkowych bloków, z których jeden obecnie pracuje, natomiast uzyskanie pozwoleń na użytkowanie pozostałych spodziewane jest w niedalekiej przyszłości. W ZEA model APR1400 został wybrany w jawnym i transparentnym przetargu ze względu na jego wyjątkowe parametry w zakresie bezpieczeństwa, wydajności, budowy, dostaw wyposażenia, technologii i konkurencyjności cenowej. Wiarygodność oferowanej technologii została potwierdzona przy pierwszym eksporcie reaktora w elektrowni jądrowej w Barakah ZEA, opartej na czterech blokach APR1400. Jej blok nr 1 niedawno rozpoczął działalność komercyjną, zapewniając energię elektryczną dla całego kraju. Tym samym, zarówno projekty krajowe, jak i zagraniczne potwierdzają bezpieczeństwo i niezawodność technologii APR1400.

Niezależność technologiczna

W historii budowy i rozwoju technologii elektrowni jądrowych przez Koreę Południową można wyróżnić cztery główne etapy. W pierwszym – Etapie Wprowadzającym (lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku), rozpoczęto budowę bloku nr 1 pierwszej elektrowni jądrowej Kori w ramach kontraktu „pod klucz”. Następny był Etap Akumulacji Technologii (lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku), podczas którego przyjęto model dzielonego kontraktu EPC, sprzyjającego uczestniczeniu w projektach budowlanych EJ przez lokalne przedsiębiorstwa na podstawie wiedzy i technologii nabytych od dostawców zagranicznych. Na Etapie Samowystarczalności Technologicznej (lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku), Korea Południowa pomyślnie zaprojektowała swój własny reaktor – model Optimized Power Reactor 1000 (OPR1000). Od Etapu Zaawansowania Technologicznego (lata dwutysięczne), KHNP rozwija i buduje APR1400 z założeniem dalszego rozwijania tej technologii. Obecnie firma wciąż nie ustaje w wysiłkach na rzecz rozwijania swojej technologii, tak by zapewniała bezpieczeństwo na najwyższym światowym poziomie.

Co więcej, dzięki wprowadzeniu planów badań i rozwoju przemysłu jądrowego (ang. Nu-Tech Roadmap), KHNP osiągnęło niezależność technologiczną w zakresie trzech krytycznych elementów, które w przeszłości były dostarczane przez USA, takich jak pompa chłodziwa reaktora, system oprzyrządowania i sterowania oraz zasady projektowania. W efekcie KHNP dysponuje zaawansowanym reaktorem produkowanym z wykorzystaniem rodzimych technologii, nie podlegając żadnych wpływom technologicznym lub politycznym ani ograniczeniom przy eksporcie na rynki zagraniczne.

Naszą wyróżniającą się technologię opracowaliśmy dzięki naszym wyjątkowym możliwościom technicznym i Korea Południowa nie podlega żadnym ograniczeniom eksportowym w zakresie technologii jądrowej – powiedział Sang Don Kim, wiceprezes w dziale rozwoju biznesu w KHNP.

Korea Południowa zaproponuje Polsce budowę reaktorów jądrowych

W kwietniu tego roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Republiki Korei i Polski na szczeblu wiceministrów, podczas którego omawiano zagadnienia takie jak strategia wodorowa i obustronna współpraca jądrowa. W trakcie spotkania Korea Południowa publicznie ogłosiła swój zamiar złożenia oferty budowy reaktora jądrowego w Polsce. Ponadto, obydwa kraje ustaliły, że zacieśnią współpracę, by omawiać różne tematy związane z energetyką, w tym jądrową.

Dotychczas trzy kraje, Korea Południowa, USA i Francja wyraziły zamiar złożenia ofert w przetargu na budowę elektrowni jądrowej w Polsce. Wybór Korei Południowej w ramach uczciwego i przejrzystego procesu z pewnością zaowocowałby wzrostem synergii w wysoce technologicznych gałęziach przemysłu. Ponadto stanowiłby także znaczącą reakcję w odpowiedzi na zachodzące zmiany klimatyczne.