Większość z nas dokłada wszelkich starań, by nie mieć problemów z prawem czy też nie musieć korzystać z usług radców prawnych, adwokatów czy notariuszy. Zazwyczaj to się nie udaje i w różnych okolicznościach musimy z pomocy skorzystać. Problem jest tym bardziej dotkliwy, że większość z nas na zawiłościach przepisów po prostu się nie zna, a świadomość, że za nieodpowiednie działania czy też nieterminowe pisma może nas spotkać kara, tym bardziej nie pomaga. Warto więc wiedzieć, do kogo możemy się udać z konkretnym problemem, ponieważ specjalistów od różnych zawirowań prawnych jest naprawdę dużo.

Czym zajmuje się radca prawny?

Niemalże każdy z nas spotkał się z zawodem radcy prawnego. Natomiast większość nie wie tak do końca, czym ten specjalista się zajmuje i co różni go od adwokata. Te dwie profesje mają niemalże ten sam zakres uprawnień i mogą reprezentować klientów w sprawach majątkowych, rodzinnych i ubezpieczeniowych. Zakres działań, jakimi radcy prawni zajmują się, od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku stale ewoluuje od tych związanych bezpośrednio z obsługą przedsiębiorstw państwowych aż do tego, czym obecnie zajmują się adwokaci. Radca prawny w Warszawie może nas bez problemu reprezentować w niemalże każdej sprawie zarówno z zakresu prawa administracyjnego, jak i rodzinnego czy cywilnego. Warto w tym momencie zaznaczyć, że jedynymi sprawami, w których radca prawny nie może nas reprezentować, są te z zakresu postępowań karnych lub karnoskarbowych. Te w dalszym ciągu pozostają w zakresie obowiązków adwokatów.

Możliwość wyboru

Poza sprawami karnymi możemy skorzystać z usług zarówno radców prawnych, jak i adwokatów. W pewien sposób więc te dwie profesje nakładają się na siebie kompetencjami. Co istotne radca prawny może być zatrudniany na podstawie umowy o pracę, udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądami i urzędami w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy prawa rodzinnego.

Najczęściej z pomocy radcy prawnego korzystamy na przykład w przypadku spraw rozwodowych i związanymi z nim komplikacjami w rodzaju podziału majątku, opieki nad dziećmi czy ustanowieniu alimentów. Poza tym radca doskonale będzie nas reprezentować w sprawach obejmujących spadki i darowizny, odszkodowania i ubezpieczenia, a także spory i roszczenia wobec pracodawcy. Jak widać, jest to większość spraw, z jakimi w życiu się spotykamy. Radcy prawni bardzo często są zatrudnieni na etacie w różnych firmach lub przedsiębiorstwach, ale coraz częściej możemy spotkać się z kancelariami, które udzielają wsparcia zwykłym ludziom. Poza tym coraz częściej radcy zostają ustanowieni z urzędu w różnego rodzaju sprawach – na przykład rozwodowych czy spadkowych.

Radca prawny to nie doradca

Podobne nazwy dla wielu ludzi są mylące. W przeciwieństwie do doradcy radca prawny jest wolnym zawodem, czyli w trakcie wykonywania pracy nie może ulegać żadnym naciskom, a jego praktyka musi być potwierdzona przez edukację. To jest wynikiem na przykład zrzeszenia we własnym samorządzie zawodowym, które dba o najwyższy poziom usług świadczonych przez radców. To one również przeprowadzają egzaminy na trzyletnią aplikację, szkolenia i egzaminy w jej trakcie i egzamin zawodowy, co jest doskonałą bazą praktyczną i teoretyczną do przyszłej pracy.