W 2023 r. ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym 44,2 mld zł – za nami spokojny rok

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU
Jan Grzegorz Prądzyński

W 2023 r. Polacy otrzymali 44,2 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). To 0,3 proc. mniej niż rok wcześniej. W 2023 r. ubezpieczonych na życie było 23,9 mln Polaków. Zawarliśmy też 79,3 mln polis majątkowych.

Kluczowe liczby:

 • 44,2 mld zł dla poszkodowanych, w tym:
  • 16,2 mld zł z ubezpieczeń na życie
  • 17,9 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC)
  • 10,1 mld zł z pozostałych ubezpieczeń
 • Na ubezpieczenia Polacy przeznaczyli (składka przypisana brutto): 78,9 mld zł, o 9,2% proc. więcej niż rok wcześniej.
 • Prawie 96,4 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne.
 • Ponad 17,9 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu.
 • Ponad 1,8 mld zł podatku dochodowego zapłacili ubezpieczyciele.

Ubezpieczenia na życie

W 2023 r. 23,9 miliona Polaków miało ubezpieczenie na życie, w tym 11,7 mln w ramach ubezpieczeń grupowych. To o około 3,6 proc. mniej niż rok temu, mimo to widać utrzymujące się zainteresowanie ubezpieczeniami życiowymi. Ogółem składka z ubezpieczeń na życie wyniosła 22,8 mld zł, co stanowi wzrost o 6,2%. Wypłaty wróciły do poziomu sprzed pandemii i odzwierciedlają aktualną sytuację związaną ze śmiertelnością Polaków.

Sytuacja na rynku ubezpieczeń życiowych jest stabilna, natomiast widać zmiany w strukturze produktów. Produkty ochronne i wypadkowe stają się bardziej popularne. Maleje udział produktów o charakterze oszczędnościowym i inwestycyjnym. W rozwoju tych ostatnich kluczową rolę odgrywają regulacje, ale też obowiązujące podatki. Zapowiadane przez Ministerstwo Finansów zmiany w podatku Belki mogłyby zachęcić Polaków do oszczędzania, w tym w produktach ubezpieczeniowych – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Ubezpieczenia komunikacyjne

W ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowią ubezpieczenia komunikacyjne. Odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego OC komunikacyjnego wyniosły w 2023 r. prawie 10,7 mld zł i były o 8,2 proc. większe niż przed rokiem. Jednocześnie pomimo wzrostu kosztów szkód, średnia składka w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym wzrosła jedynie o 2,9 proc. i wyniosła 513 zł. Średnia szkoda z OC ppm wzrosła o 11,4 proc., do 9 980 zł.

Polacy są bardzo wrażliwi na cenę ubezpieczenia komunikacyjnego. Jednak w tym segmencie rynku spodziewamy się korekt. Inflacja, rosnące koszty likwidacji szkód, w tym procedur medycznych muszą znaleźć odzwierciedlenie w składkach, do czego ubezpieczycieli obligują regulacje i nadzór – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.

Odszkodowania z autocasco wyniosły 7,3 mld zł, czyli o 13,1 proc. więcej niż przed rokiem.

Inne ubezpieczenia majątkowe

Rok 2023 był spokojny pod względem gwałtownych zjawisk pogodowych i katastrof, w przeciwieństwie do rekordowego wręcz pod względem wypłat 2022 r. Odszkodowania związane z żywiołami oraz pozostałymi szkodami rzeczowymi wyniosły 4,2 mld zł, czyli o 0,3 proc. mniej niż rok temu.

To, że 2023 r. był stosunkowo spokojny, nie oznacza, że ryzyko zjawisk związanych z żywiołami możemy pomijać. Ono towarzyszy nam stale w zmiennym natężeniu, co nie powinno uśpić naszej czujności. Obserwowaliśmy nadal duże niedoubezpieczenie. Szacunki rynkowe pokazują, że dotyczy ono nawet 3 na 10 nieruchomości i wynosi nawet kilkadziesiąt procent. Średnio brak aktualizacji sumy ubezpieczenia w ostatnich 2 latach może spowodować, że suma ubezpieczenia jest niedoszacowana o 20 proc. – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Zyski w 2023 r.

W 2023 r. ubezpieczyciele odprowadzili do budżetu państwa ponad 1,8 mld zł podatku dochodowego. Wypracowali w tym czasie 9,5 mld zł zysku netto, czyli o 67 proc. więcej niż przed rokiem.

Przykłady szkód ubezpieczeniowych z IV kwartału 2023 r.

Rodzaj polisy Składka Zdarzenie Pomoc dla poszkodowanych
Obowiązkowa polisa OC 475 zł (rocznie) Zderzenie czołowe z winy ubezpieczonego z udziałem kilku aut Wypłacone odszkodowanie kierowcom poszkodowanych pojazdów w kwocie: 316 982 zł
Dobrowolna polisa AC 45 000 zł (rocznie, auto luksusowe) Pożar pojazdu na autostradzie Wypłacone odszkodowanie
w kwocie: 790 892 zł
NNW 30 zł (rocznie) Uderzenie pojazdem w drzewo, zakończone śmiercią ubezpieczonego kierowcy Wypłacone świadczenie za zgon
w kwocie: 10 000 zł
Indywidualne ubezpieczenie na życie 221 zł (miesięcznie) Śmierć spowodowana urazem wielonarządowym w wyniku wypadku Wypłacone świadczenia za zgon
w kwocie: 116 000 zł
Obowiązkowa polisa OC 529 zł (rocznie) Wypadek z udziałem rowerzysty Wypłacone osobie poszkodowanej – rowerzyście odszkodowanie: 14 900 zł
Obowiązkowa polisa OC 622 zł (rocznie) Śmierć w wyniku wypadku na motocyklu Wypłacone świadczenie za zgon: 800 000 zł oraz dwie płatne renty dla dzieci poszkodowanego
Ubezpieczenie na życie (grupowe) 528 zł (rocznie) Wypadek komunikacyjny na motorze. Kolizja z innym pojazdem. Urazy wielonarządowe: pęknięcie śledziony, lewego płata wątroby, złamanie kości promieniowej i łokciowej, złamanie lewej łopatki; wstrząśnienie mózgu, liczne złamania odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy; głuchota jednostronna, niedowład lewostronny kończyny górnej Świadczenia: z tytułu uszczerbku na zdrowiu – bezsporne 21 450 zł, poszkodowany jest jeszcze w trakcie rehabilitacji. Z tytułu pobytu w szpitalu – 12 320 zł, z tytułu operacji – 7 000 zł

 

Ubezpieczenie na życie (grupowe) 525 zł (rocznie) Wypadek komunikacyjny podczas urlopu – pasażerka motocykla – złamania  żeber, obojczyka, łopatki, kości ramiennej, łokciowej, odma opłucnowa, złamania w obrębie kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego Świadczenia: z tytułu uszczerbku na zdrowiu – 80 592 zł z tytułu pobytu w szpitalu – 10 100 zł