Komentarz dzienny, 16 sierpnia 2013

0

Według opublikowanych dziś danych flash dynamika PKB w II kw. wzrosła do 0,8% r/r z 0,5% r/r. W ujęciu kw/kw nastąpiło przyspieszenie z 0,2% do 0,4%. Pierwszy szacunek PKB jest nieco lepszy od konsensusu prognoz analityków (0,7%). Drugi szacunek PKB zostanie opublikowany na koniec sierpnia. Spodziewamy się wtedy potwierdzenia odbicia również w dekompozycji wskaźnika. Oczekujemy wzrostu konsumpcji prywatnej (0,7% r/r) i głębszego spadku inwestycji niż w I kw. ze względu na efekty bazowe z roku 2012 (budownictwo). Eksport netto może dodać nawet do 2pp do wzrostu PKB w II kw. (patrz rekordowa nadwyżka w rachunku handlowym towarów i usług w wysokości 12 mld zł), kontrybucja zapasów powinna kontynuować procykliczny dryf w górę.

Czytaj również:  Brak większych zmian