Komentarz dzienny, 19 sierpnia 2013

0

Inflacja bazowa w lipcu wzrosła do 1,4% z 0,9% w miesiąc poprzednim. Przyrosty pozostałych wskaźników inflacji wahają się od 0,2pp (15% średnia obcięta) do 0,7pp. (po wyłączeniu cen administrowanych). Przyrost inflacji bazowej to przede wszystkim wynik ustawy śmieciowej (niższe ceny za opłaty roamingowe nie znalazły odzwierciedlenia w kategorii ,,łączność’’). Jak już pisaliśmy w komentarzu o inflacji, opóźnienia we wprowadzaniu jej w życie będą zapewne implikować, że wzrosty z nią związane będą rozłożone w czasie (wspomniana ,,garbata’’ ścieżka przyrostów cen w tej kategorii). W najbliższych miesiącach można się spodziewać także wystąpienia efektów wtórnych wzrostów cen opłat za wywóz śmieci, które będą jednak trudne do jednoznacznego, statystycznego wychwycenia z uwagi na skalę i rozłożenie po wielu kategoriach inflacji.

Czytaj również:  Bank Anglii pozostaje ostrożny. Kurs funta, ani nie zyskał, ani też nie stracił