Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w lipcu w ujęciu rocznym o 0,7% r/r

warszawa biurowce

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w lipcu w ujęciu rocznym o 0,7% r/r (nasza prognoza i konsensus rynkowy -0,7%, poprzednio -0,8%). Tym samym dynamika zatrudnienia nie tylko się wypłaszcza, ale wręcz zaczyna rosnąć. W ujęciu miesięcznym – mimo faktu, że lipiec jest zwykle miesiącem sezonowo słabszym – udało się utrzymać nieznacznie dodatnią kreację liczbę nowych miejsc pracy (netto) w wysokości nieco prawie 2 tys. Podtrzymujemy naszą diagnozę, że rynek pracy osiągnął już dno i w najbliższych miesiącach roczna dynamika zatrudnienia będzie rosła (niewykluczone, że do końca roku będzie dodatnia).