Komentarz dzienny, 21 czerwca 2013

0

Seria odczytów wskaźników PMI ze strefy euro okazała się być zasadniczo lepsza od oczekiwań – odnotowano wzrosty zarówno w przemyśle (z 47,2 do 48,6 pkt), jak i w usługach (z 48,3 do 49,5), co sygnalizuje słabnące tempo pogarszania się warunków gospodarowania przedsiębiorstw. Nie znamy dokładnego rozbicie geograficznego, ale wiadomo, że na wynik dla całego eurolandu złożyły się niejednoznaczne wyniki dla Niemiec (PMI w usługach znów powyżej 50 pkt, ale zaskakujący spadek wskaźnika dla przemysłu), większa od oczekiwanej poprawa we Francji i dalsze słabnięcie negatywnych tendencji w pozostałych państwach członkowskich. 

Czytaj również:  Polscy pacjenci nie mają dostępu do 70 proc. leków onkologicznych. Nie są leczeni zgodnie z aktualną wiedzą medyczną