Komentarz dzienny, 24 czerwca 2013

0

Tydzień w Europie rozpoczyna się od publikacji niemieckich wskaźników IFO – ze względu na dużą historyczną korelację z PMI i biorąc pod uwagę negatywną niespodziankę tamże w poprzednim tygodniu, można oczekiwać raczej niekonkluzywnego odczytu. Spośród danych ze strefy euro warto zwrócić uwagę na dane o bezrobociu (czwartek), sprzedaży detalicznej (czwartek lub piątek) i inflacji (piątek) w Niemczech. Tym niemniej, po poniedziałku pałeczkę przejmują publikacje danych makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych. \textit{Headline} zamówień na dobra trwałe będzie zaburzony przez wahliwą na kategorię zamówień na środki transportu (tym razem – Boeing), dlatego tu warto obserwować kategorie bazowe, w których można oczekiwać raczej spadków, w ślad za negatywnymi sygnałami z badań koniunktury. Trzeci odczyt PKB za I kwartał nie powinien przynieść dużych zmian, choć pewne przesunięcia w strukturze wzrostu są możliwe. Na publikowane w czwartek dane na temat wydatków i dochodów konsumenckich warto zwrócić szczególną uwagę – jeżeli oczekiwania rynku się zrealizują, obserwowane od początku roku słabnięcie konsumpcji z miesiąca na miesiąc ulegnie odwróceniu. Jako przygrywkę do przyszłotygodniowego ISM należy potraktować piątkową publikację Chicago PMI, choć tutaj korelacja nie jest historycznie zbyt mocna. 

Czytaj również:  Przegląd wydarzeń następnego tygodnia