Komentarz dzienny, 25 czerwca 2013

0

Zgodnie z oczekiwaniami, niemiecki indeks koniunktury Ifo wzrósł z 105,7 do 105,9. Na zmianę ogólnego wskaźnika złożyła się poprawa oczekiwań (ze 101,6 do 102,5) i gorsza ocena sytuacji bieżącej (spadek subindeksu ze 110 do 109,4). Warto przy tym jednak odnotować, że pogorszenie ocen sytuacji bieżącej było skoncentrowane w handlu detalicznym i hurtowym, w budownictwie i przemyśle odnotowano raczej nieznaczne wzrosty. Dane Ifo po raz kolejny okazały się więc być nieco bardziej optymistyczne od PMI. W szczególności, krótkookresowy trend jest tutaj rosnący, w przeciwieństwie do indeksu menadżerów logistyki.