Komentarz Konrada Weiske – wiceprezesa SoDA, dotyczący Polskiego Ładu i projektowanych zmian, ogłoszonych 13 kwietnia

Konrad Weiske założyciel i wiceprezes SoDA
Konrad Weiske, założyciel i wiceprezes SoDA

Ministerstwo Finansów zakończyło etap opiniowania wybranych zmian podatkowych dotyczących PIT i przedstawiło nowy kształt projektu przepisów. Jedną z branż, które w ramach konsultacji publicznych zgłosiły swoje stanowisko, była branża ICT. Organizacja Pracodawców Usług IT SoDA wraz ze Stowarzyszeniem ITCorner oraz Stowarzyszeniem Klaster ICT Pomorze Zachodnie w wysłanym do resortu finansów dokumencie odniosły się do nowelizowanych zapisów ustawy. Zwróciły także uwagę na potrzebę rozmów na temat kwestii podatkowych, które w opiniowanym projekcie nie zostały uwzględnione, a jako część obowiązującego już prawa podatkowego wymagają zmian.

Zmiany w rozliczaniu PIT, jak np. obniżenie podatku z 17% na 12%, przywrócenie możliwości wspólnego rozliczania się z dzieckiem dla samotnych rodziców, czy rezygnacja z ulgi dla klasy średniej, nad którymi w ostatnim czasie pracowało Ministerstwo Finansów, oceniamy jako pozytywny krok w kierunku wypracowania sprawnego i sprawiedliwego systemu podatkowego. Doceniamy również uwzględnienie postulatów, które w imieniu branży ICT przedstawiliśmy na początku kwietnia br. w ramach konsultacji publicznych. Najważniejszym z nich było wprowadzenie mechanizmów ochronnych dla podatników, którzy w dobrej wierze i w świetle obowiązujących na początku roku podatkowego przepisów wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu lub podatku liniowego. Przychylono się do naszego stanowiska i wprowadzono możliwość zmiany formy opodatkowania dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo lub ryczałtem, jeśli okazałoby się, że bardziej korzystne jest dla nich opodatkowanie na zasadach ogólnych. Kolejnym pozytywnym aspektem jest także odejście od obowiązku składania w formie pisemnej oświadczeń i wniosków dotyczących tzw. kwoty wolnej od podatku. Funkcjonowanie w nowym systemie podatkowym, również od strony administracyjnej, ułatwi też zapowiedziane przez ustawodawcę wypracowanie jednolitego formularza PIT-2, który będzie zawierał w sobie zestaw możliwych deklaracji i oświadczeń w tym obszarze.

Liczymy jednak, że nie jest to koniec prac prowadzonych przez Ministerstwo Finansów nad kształtem nowego prawa podatkowego. Nadal dostrzegamy wiele obszarów ważnych dla przedsiębiorców, nad którymi warto się pochylić. W naszej ocenie, doprecyzowania wymagają przepisy m.in. w zakresie pozostałych możliwości zmiany formy opodatkowania (nie tylko na skalę podatkową), estońskiego CIT-u oraz ulg z tytułu prowadzenia prac badawczych i rozwojowych (obecnie pomijają usługi, a tym samym polskich przedsiębiorców tworzących oprogramowanie).

Podtrzymujemy nasze zaproszenie wystosowane do Pana Ministra Artura Sobonia i jako branża ICT jesteśmy w każdej chwili gotowi do rozpoczęcia rozmów na te oraz inne podniesione przez branżę kwestie. Nowy system podatkowy będzie obowiązywał bowiem nie tylko za rok bieżący, ale również przez kolejne lata.

Konrad Weiske, założyciel i wiceprezes SoDA