Komentarz po publikacji opisu dyskusji RPP na posiedzeniu z lipca 2021 r.

Narodowy Bank Polski NBP Siedziba

Dziś opublikowano zapis z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej z 9 lipca br. Obyło się ono jeszcze przed rekordowym, wynoszącym 5 proc., odczytem inflacji za lipiec. RPP w lipcu, podobnie jak miesiąc wcześniej, odrzuciła wniosek o podniesienie stopy referencyjnej o 15 pkt. Z zapisu dyskusji wynika, że większość członków rady decyzję o braku dostosowania polityki pieniężnej motywuje czynnikami związanymi z pandemią i obawą, że podniesienie stóp może, w razie kolejnych jej fal, utrudnić odradzaniu się gospodarki. Zwracano uwagę na wskaźnik produkcji budowlano-montażowej, pozostający jeszcze mocno poniżej odczytów sprzed pandemii. Rada ogląda się także na inne banki centralne, dyskutowała m.in. o podwyżkach stóp w Czechach i na Węgrzech, jednak uznała, że stoją za tym czynniki specyficzne dla tych krajów. Rada dyskutowała także o polityce pieniężnej prowadzonej przez FED, wskazując, że mimo wysokiej inflacji cały czas utrzymuje niskie stopy. Wkrótce FED może jednak ograniczyć program skupu aktywów, co zapewne pojawi się w dyskusjach w kolejnych miesiącach. Gdyby inflacja dalej utrzymywała się na poziomie zbliżonym do 5 proc., czyli znacznie powyżej celu, a jednocześnie czwarta fala pandemii okazałby się mieć niewielki negatywny wpływ na gospodarkę, to otwierałoby to prawdopodobnie możliwość podniesienia stóp procentowych przed końcem 2021 roku. Jednak bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym stopy nie zostaną podniesione do końca kadencji części obecnych członków, która upływa w I kwartale 2022 r.

Paweł Majtkowski, analityk rynków eToro w Polsce

W USA rozpoczęło się dziś spotkanie bankierów centralnych w „Jackson Hole”, w formule online, a rynki czekają na możliwe wskazówki dotyczące drogi do zaostrzenia polityki przez FED. Najwcześniejszym momentem, w jakim możemy spodziewać się twardych decyzji, będzie posiedzeniu FED 21-22 września. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że zaostrzenie będzie powolne i dobrze zakomunikowane rynkowi, tak by mógł się do niego dostosować. Jednak po raz kolejny, w wypadku niestandardowej polityki pieniężnej, wchodzimy na niezbadane terytorium i prawdopodobny jest wzrost zmienności na rynku.

Ben Laidler, strateg ds. rynków globalnych w eToro