Komentarz poranny, 10 kwietnia 2013

0
raport giełda

Koncern Shell złożył rządowi czeskiemu i pozostałym udziałowcom Ceska Rafinerska (CR) ofertę odkupienia 16,33 proc. udziałów w spółce. Statut spółki przewiduje, że w przypadku woli sprzedaży udziałów przez jednego z udziałowców, prawo pierwokupu przysługuje pozostałym współwłaścicielom (51,22% udziałów ma Unipetrol a 32,45% włoski ENI). Czeski rząd wcześniej deklarował chęć zakupu aktywów rafineryjnych więc zapewne złoży ofertę.